Aranan Kelime
Teklif Talebi
İş Süreçlerinizin Iq’sunu Artırın!

İŞ SÜREÇLERİNİZİN IQ’SUNU ARTIRIN

Günümüzde işletmelerin en büyük hedefi, daha iyi müşteri deneyimi sunmak ve böylece rekabet avantajı elde etmek. Bu hedefe ulaşabilmek için de iş süreçlerinin daha “akıllı” olması gerekiyor.

Ama “akıllı iş süreçleri” ne anlama geliyor?
 
“İş Zekası” (BI) kavramının temelinde iş süreç ve uygulamalarının analizi ve raporlaması yer alıyor. Diğer bir deyişle, İş Zekası gerçek zamanlı değil, geçmişe dönük bir uygulama. Oysa akıllı iş süreçleri bunun bir adım ötesine geçerek gerçek zamanlı yönetim sağlıyor.
Akıllı iş süreçlerinin faydaları;

Görünürlük:

Değer zincirinin tamamının modellenmesi, Değer zincirindeki sistem ve faaliyetlerin doğrudan ölçümü,Uçtan uca süreçlerdeki gelişimin takibi.

Otomasyon:

Farklı yapıdaki sistemlerin tek bir iş sürecinde uyumlu hale gelmesi, Süreç sırasında iş kuralları ve politikalarına dayalı otomatik karar alma mekanizması, İnsan faaliyetlerinin yönetimi ve yönlendirilmesi, Süreç ve sistemlerde tespit edilen istisnai durumlar için düzeltici eylemler.

Öngörü:

Verilerin farklı istatistiksel modellere göre analizi, Mevcut süreçlerin uzun vadede nasıl ilerleyeceğini şimdiden analiz etme imkanı, Gelecek senaryolarının karşılaştırılması.

İBPMS: Akıllı iş süreçleri için BPM ile IBO buluşuyor.
Verimlilik artışı ve iş süreçleri üzerinde daha etkili denetim konusunda en büyük yardımcılarınızdan biri, İş Süreçleri Yönetimi (BPM). BPM üzerinden üretilen süreç odaklı çözümler sayesinde çalışanlar, sistemler ve veriler birbirine uyumlu hale geliyor. Bu da çevikleşme ve verimlilik artışı ile sonuçlanıyor. Ama artık geleneksel BPM yaklaşımlarını da bir kenara bırakmanın zamanı geldi. Akıllı BPMS (iBPMS) ile işletmenizin ana süreçlerini gerçek zamanlı müşteri deneyimleri ve sektörel değişimlerle entegre hale getirin ve işiniz için daha kârlı hale getirin. Software AG, webMethods BPM platformu ile Akıllı İş Operasyonları (IBO) çözümlerini bir araya getirerek, sektörün lider iBPMS (Akıllı İş Süreçleri Yönetimi Paketi) platformunu yarattı. Apama ve Big Memory gibi birçok Software AG ürününü tek bir çatı altında toplayan ve işletmelere 360 derece kesintisiz görünürlük kazandıran Akıllı İş Operasyonları ile webMethods BPM çözümünün buluşturulması, iş süreçlerinin fırsatlara ve tehditlere hızla uyum göstermesini sağlıyor. iBPMS sorunları öngörüyor, tedbir niteliğinde eylemler öneriyor, “açık uçlu” ya da “müşteri odaklı” tedarik zincirlerindeki gelişmelere hızla karşılık vermek üzere otomatik, dinamik süreç değişimleri sağlıyor. iBPMS ile A2A, B2B, B2C, Mobil, Büyük Veri, Bulut ve sosyal medya uygulamaları tek bir platform üzerinden yönetilebiliyor. iBPMS ile kazanacaklarınız:

Hız: Sürekli değişen bir iş ortamında daha fazla çeviklik, Kavrayış: Daha iyi müşteri deneyimi sunmayı sağlayacak, bilgiye dönüştürülmüş veriler, Akıllı uygulamalar: Akıllı çözümler sayesinde yönetimin tamamında daha iyi uygulamalar.