Aranan Kelime
Teklif Talebi
Muhasebe Denetimi
Consulta; Muhasebe kayıtlarının outsource departmanımız tarafından tutulması, müşavirlik alanında yerli, yabancı şirketlere yönelik muhasebe ve buna bağlı yasal işlemlerin zamanında sunulması alanında hizmet verilmektedir.
Mali Hukuk Danışmanlığı
Mali Hukuk Departmanımız yerli ve yabancı sermeyeli şirketlere kuruluşlarından itibaren bir ortak zihniyetiyle tüm hukuki işlemlerinde yardımcı olmaktadır. Mali Hukuk Departmanımızın hizmetleri özetle aşağıda sıralanmıştır.
Şirket Birleşme ve Satış / Satın Alma Danışmanlığı
Hızla değişen iş dünyasında ve rekabette önde olma yarışı içinde, şirket birleşmeleri ve devralmalar iş hayatının vazgeçilmeyen unsurları arasında yer almaktadır
Şirket Alış ve Satış Danışmanlığı
Şirket birleşmeleri ve devralmaları iş hayatının vazgeçilmeyen unsurları arasında yer almaktadır
TTK Hazırlık ve Danışmanlığı
Halen yürürlükte olan ve 13 Ocak 2011 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilen, 14 Şubat 2011 tarihli ve 27846 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yürürlük tarihi 1 Temmuz 2012 olarak belirlenen 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu ile ilgili olarak getirilen yeni hükümler çerçevesinde;
Servet ve Varlık İncelemesi
Revizyon Hizmetleri işletmelerin her hangi bir vergi incelemesi, sosyal güvenlik kurumu denetlemesi v.b kamu otoriteleri tarafından denetlenmesi durumunda eleştirilecek herhangi bir konunun ortaya çıkmamasını sağlamak adına, işletmenin tüm birimlerini, hem işlemler yapılırken, hem de işlemler yapıldıktan sonra geriden kontrol edip düzelttirerek yapılan bir inceleme teknikleri bütünüdür.
Şirket Fesih ve Tasfiyesi Hakkında Danışmanlık
Tasiye ve Fesihler İşletmelerin iş dünyasından ayrılmalarının göstergesidir.
Mali Analiz ve Değerleme
Değerleme hizmetleri genellikle potansiyel şirket alım -satımı ve birleşmeleri ile yasal olarak uzman görüşü istenen durumlarda kullanılmaktadır
Eğitim Çözümlerimiz
Sınıf içi eğitimler genel katılıma açık olarak gerçekleştirilir. Konu eğitimlerde, mevcut eğitim ihtiyaçları ve/veya gelecekteki muhtemel kişisel ya da kurumsal ihtiyaçları karşılamak amaçtır.
Liderlik & Genel Yönetim Eğitimleri
Günümüzde yönetimi sadece işletme fonksiyonlarından biri olarak görmek gerçekçi bir yaklaşım değildir.