Aranan Kelime
Teklif Talebi
Şirket Birleşme ve Satış / Satın Alma Danışmanlığı
Hızla değişen iş dünyasında ve rekabette önde olma yarışı içinde, şirket birleşmeleri ve devralmalar iş hayatının vazgeçilmeyen unsurları arasında yer almaktadır
Şirket Alış ve Satış Danışmanlığı
Şirket birleşmeleri ve devralmaları iş hayatının vazgeçilmeyen unsurları arasında yer almaktadır
Birleşme , Bölünme, Devir, Nev'i Değişikliği Danışmanlığı
Hızla değişen iş dünyasında ve rekabette önde olma yarışı içinde, şirket birleşme, bölünmeleri , devirleri ve nevi değişiklikleri iş hayatının vazgeçilmeyen unsurları arasında yer almaktadır.
Liderlik & Genel Yönetim Eğitimleri
Günümüzde yönetimi sadece işletme fonksiyonlarından biri olarak görmek gerçekçi bir yaklaşım değildir.
Sürdürülebilir Büyüme İçin Stratejik Değerleme
Global ticaretin gün geçtikçe entegre hale geldiği günümüzde, sürdürülebilir büyüme stratejileri kapsamında, şirket evlilikleri ve satın alma işlemlerinin iş dünyasının en önemli konu başlıklarından birisi haline geldiğini görüyoruz.
Şirket Birleşme ve Devralma Danışmanları Kazanan Ekibinizi Koordine Eder
Consulta'da, müşteri çıkarlarını korumak birinci önceliğimizdir. Şirket birleşme ve devralmanın tam olarak aynı olmadığını ve her şirket için onların belirli finansal, endüstriel ve hissedar gereksinimlerine uyacak özelleştirilmiş bir yaklaşım sunuyoruz. Birden fazla stratejik alternatif sunmaya büyük özen gösteriyor ve rekabetçi süreçler yürütmek için olağanüstü yetenekler sunuyoruz.