Aranan Kelime
Teklif Talebi
Consulta Çalışanın Hedefi

Consulta Çalışanı;

Consulta, şahıs işletmelerinden kurumsal şirketlere, uluslararası şirketlerden holdinglere kadar farklı sektörlerde geniş bir müşteri portföyüne sahiptir.

Bu kapsamda Müşterilerine planlanmış zaman diliminde en iyi kalitede, kendi şartlarına uyan, etkili ve kişisel hizmeti sunmak ve müşteri memnuniyetini sağlamaktır.

Consulta'nın son yıllardaki hızlı büyümesi, sunduğu hizmetin kalitesine, giderek artan dinamik ve rekabetçi pazarda başarılarını büyüyerek sürdüren müşterilerimize olumlu yönde yansımaktadır.
Consulta Çalışanının Misyon ve Vizyonu

Consulta Çalışanı;

“Doğrular; araştırma, bilimsellik ve deneyim içerir.” görüşünü hayat felsefesi olarak benimseyerek, mesleğine saygının müşterisine ve kendisine duyduğu saygı olduğu bilinciyle CONSULTA çalışanı olmaktan gurur ve onur duyar.

Çalışanın, Consulta Ailesinin Bireyi Olma Süreci

Şirketimizde işe başlayan çalışanlarımız  Consulta Ailesinin Bir Bireyi Olma Eğitimi ile başlayan ve diğer departmanların tanıtılması ile devam eden oryantasyon sürecine dahil edilmektedirler.
 
Programda;

Çalışana şirketin misyon, vizyon, hedefleri, stratejik öncelikleri, değerleri, organizasyon yapısı ve fonksiyonları ile ilgili temel bilgileri sunarak Consulta Grup içerisindeki rolünü anlatmak,
Şirketin organizasyon yapısı, kültürü, ürün ve hizmetlerini anlatmak,
Çalışanı yöneticileri, çalışma arkadaşları ve diğer departmanlar ile tanıştırmak,
Departman iş süreçlerini detaylı olarak tanıtmak,
Şirketin insan kaynakları ve kalite sistemleri ile ilgili yönetmelik ve uygulamaları ile ücretlendirme ve yan menfaatleri hakkında bilgi vermek,
Öğrenme süresini kısaltmak ve çalışanın hedefleri gerçekleştirmesine yardımcı olmak amaçlanmaktadır.

Kariyer Yönetimi
 
Kariyer yönetiminde amacımız çalışanlarımızın üstlendikleri rollerde deneyim, bilgi, becerilerini artırmak, onları doğru şekilde değerlendirmek ve yönlendirmektir. çalışanlarımızın fark yaratan davranışları ve başarılı sonuçları doğrultusunda da terfi, nakil ve görev değişikliği gibi uygulamalar ile çalışanlarımıza farklı kariyer fırsatları sunulmaktadır.
 
Mesleki ve Kişisel Geliştirme Faaliyetleri
 
Şirketimizde Mesleki Gelişim fırsatlarının yanı sıra, Kişisel Gelişimi desteklemek, Grup Calışması Bilincini aşılamak Mesleki beceri ve yetkinliklerini geliştirmek, deneyimlerini paylaşabilecekleri bir ortam oluşturmak, farkındalık ve sinerji yaratmak amacıyla farklı başlıklarda eğitim programları düzenlenmektedir.
 
Mesleki Staj Olanakları ve Mesleki Sertifika Kazanma Oranndaki Başarının Haklı Gururu
 
Şirketlerimizde çalışan meslek adaylarına mesleki staj olanakları sağlanmakta, pratik ve teorinin bilgileri bir denge içinde veren eğitim çalışmalarımız sonucu staj bitirme ve mesleki sertifika kazanma  sınavlarında başarı oranı yüksek bir grup olarak Consulta Grup hem kurumsal hemde çalışan açısından bu başarının haklı gurunu taşımaktadır
 
Performans Yönetim Sistemi
 
Şirketimizin vizyonu, misyonu, değerleri ve stratejik hedefleri doğrultusunda oluşturulan iş hedefleri ve yetkinlikler ile performans odaklı çalışma anlayışını güçlendirmek, çalışanların gelişimlerini sağlamak amacıyla tüm çalışanlarına Performans Yönetim Sistemi uygulanmaktadır.  Performans Yönetim Sistemi ile çalışanları doğru yönlendirerek, sürekli geribildirimde bulunarak kurum hedeflerine ulaşmak amaçlanmaktadır. Yönetici ve çalışanlar arasında yapıcı ve açık ilişkiler kurmak, şirket genelinde sürekli gelişim kültürünü yerleştirmek, çalışanları doğru ve objektif kriterler üzerinden değerlendirmek performans yönetim sistemimizin hedefleri arasında yer almaktadır.