Aranan Kelime
Teklif Talebi
Consulta Business Training
Consulta A.Ş kuruluşundan bu yana, müşterilerine mesleki eğitim ve bilgilendirme amacıyla seminer ve eğitimler sunmuştur
Consulta Çalışanının Misyon ve Vizyonu

Consulta Çalışanı;

“Doğrular; araştırma, bilimsellik ve deneyim içerir.” görüşünü hayat felsefesi olarak benimseyerek, mesleğine saygının müşterisine ve kendisine duyduğu saygı olduğu bilinciyle CONSULTA çalışanı olmaktan gurur ve onur duyar.

Çalışanın, Consulta Ailesinin Bireyi Olma Süreci

Şirketimizde işe başlayan çalışanlarımız  Consulta Ailesinin Bir Bireyi Olma Eğitimi ile başlayan ve diğer departmanların tanıtılması ile devam eden oryantasyon sürecine dahil edilmektedirler.
 
Programda;

Çalışana şirketin misyon, vizyon, hedefleri, stratejik öncelikleri, değerleri, organizasyon yapısı ve fonksiyonları ile ilgili temel bilgileri sunarak Consulta Grup içerisindeki rolünü anlatmak,
Şirketin organizasyon yapısı, kültürü, ürün ve hizmetlerini anlatmak,
Çalışanı yöneticileri, çalışma arkadaşları ve diğer departmanlar ile tanıştırmak,
Departman iş süreçlerini detaylı olarak tanıtmak,
Şirketin insan kaynakları ve kalite sistemleri ile ilgili yönetmelik ve uygulamaları ile ücretlendirme ve yan menfaatleri hakkında bilgi vermek,
Öğrenme süresini kısaltmak ve çalışanın hedefleri gerçekleştirmesine yardımcı olmak amaçlanmaktadır.

Kariyer Yönetimi
 
Kariyer yönetiminde amacımız çalışanlarımızın üstlendikleri rollerde deneyim, bilgi, becerilerini artırmak, onları doğru şekilde değerlendirmek ve yönlendirmektir. çalışanlarımızın fark yaratan davranışları ve başarılı sonuçları doğrultusunda da terfi, nakil ve görev değişikliği gibi uygulamalar ile çalışanlarımıza farklı kariyer fırsatları sunulmaktadır.
 
Mesleki ve Kişisel Geliştirme Faaliyetleri
 
Şirketimizde Mesleki Gelişim fırsatlarının yanı sıra, Kişisel Gelişimi desteklemek, Grup Calışması Bilincini aşılamak Mesleki beceri ve yetkinliklerini geliştirmek, deneyimlerini paylaşabilecekleri bir ortam oluşturmak, farkındalık ve sinerji yaratmak amacıyla farklı başlıklarda eğitim programları düzenlenmektedir.
 
Mesleki Staj Olanakları ve Mesleki Sertifika Kazanma Oranndaki Başarının Haklı Gururu
 
Şirketlerimizde çalışan meslek adaylarına mesleki staj olanakları sağlanmakta, pratik ve teorinin bilgileri bir denge içinde veren eğitim çalışmalarımız sonucu staj bitirme ve mesleki sertifika kazanma  sınavlarında başarı oranı yüksek bir grup olarak Consulta Grup hem kurumsal hemde çalışan açısından bu başarının haklı gurunu taşımaktadır
 
Performans Yönetim Sistemi
 
Şirketimizin vizyonu, misyonu, değerleri ve stratejik hedefleri doğrultusunda oluşturulan iş hedefleri ve yetkinlikler ile performans odaklı çalışma anlayışını güçlendirmek, çalışanların gelişimlerini sağlamak amacıyla tüm çalışanlarına Performans Yönetim Sistemi uygulanmaktadır.  Performans Yönetim Sistemi ile çalışanları doğru yönlendirerek, sürekli geribildirimde bulunarak kurum hedeflerine ulaşmak amaçlanmaktadır. Yönetici ve çalışanlar arasında yapıcı ve açık ilişkiler kurmak, şirket genelinde sürekli gelişim kültürünü yerleştirmek, çalışanları doğru ve objektif kriterler üzerinden değerlendirmek performans yönetim sistemimizin hedefleri arasında yer almaktadır.
Turquality Ön İnceleme ve Hazırlık
Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yürütülen devlet destekli teşvik programı olan Turquality Programı kapsamında akredite edilen Consulta Yönetim Danışmanlığı, programa başvurmak isteyen firmalara programın gereksinimlerini karşılamaları konusunda
Consulta Grup Şirketleri Faaliyetleri
Consulta Grup 33 yıllık mesleki tecrübesi ile ulusal ve uluslarrası alanda örgütlenmiş hizmet ağı ile her sektörde faaliyet gösteren müşteri portföyü ile sektöründe öncü kuruluşlardandır. Mesleğimizin farklı alanlarında alt yapısını oluşturmuş ve gerekli bilgi ve tecrübe prikimini kazanmış personeli ile faaliyet alanlarına göre beş ayrı bağımsız kuruluş halinde örgütlenmiş grubumuz mesleki güç birliğini yıllarca baylaşarak sizlerin stratejik çözüm ortağı olmuştur. Grubun Tüm Şirketleri, Kore Şehitleri Caddesi üsteğmen Mehmet Gönenç Sokak No: 3 Zincirlikuyu ŞİŞİLİ/İSTANBUL adresinde mesleğimizin ihtiyaçları kapsamında inşa edilmiş 9 katlı kendi binasında hizmet vermektedir.
Basın odası

Consulta Grup 1989 yılından bu yana mesleki tecrübesi ile ulusal ve uluslararası alanda örgütlenmiş hizmet ağı sayesinde her sektörde faaliyet gösteren müşteri portföyü ile sektöründe öncü kuruluşlardandır.

Mesleğimizin farklı alanlarında alt yapısını oluşturmuş ve gerekli bilgi ve tecrübe birikimini kazanmış personeli ile faaliyet alanlarına göre beş ayrı bağımsız kuruluş halinde örgütlenmiş grubumuz mesleki güç birliğini yıllarca baylaşarak sizlerin stratejik çözüm ortağı olmuştur.

Grubun Tüm Şirketleri, Kore Şehitleri Caddesi Üsteğmen Mehmet Gönenç Sokak No: 3 Zincirlikuyu   ŞİŞİLİ / İSTANBUL  adresinde mesleğimizin ihtiyaçları kapsamında inşa edilmiş 9 katlı  kendi binasında hizmet vermektedir.

Yabancı sermayenin Türk Ekonomisine katkı sağlama noktasında hem Türk hem de Yabancı Yatırımcıya mesleki anlamda her türlü hizmeti edindiği tecrübelerle birleştirerek veren Consulta Grup, Uluslararası Finans Alanında  her türlü rapor ve görüşleri kabul görmüş bir Şirketi olarak  Türk Ekonomisine katkı sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır. 

Kariyer

Consulta; 1889'dan bu yana edindiği tecrübe ve bilgi birikimini alanlarında uzmanlaşmış profesyonel kadrosuyla bütünleştirerek dürüst ve kaliteli hizmet anlayışından ödün vermeden sektöründe saygın ve öncü kurum olmanın sorumluluğu ve bilinciyle hizmet vermektedir.

Consulta’nın ortakları, danışmanları ve çalışanları birlikte profesyonel bir takım oluştururlar ve Consulta’nın kültürel değerlerini çalışmalarına yansıtırlar. Müşterilerinin faaliyetlerine ve ihtiyaçlarına odaklanırken, kanunlardaki en son gelişmeleri,  sektörel ve global trendleri düzenli olarak takip ederler.

Sürekli gelişim, hayat boyu öğrenme, yenilikçilik, verimlilik, iş ahlakı ve üretkenlik sahip olduğumuz ve daimi olarak gelişim yolunda bizimle olmasına önem verdiğimiz değerlerimizin başında yer almaktadır.

Consulta çatısı altında, büyük bir aile olarak, her bir çalışanımızın eşsizliğine ayrı ayrı değer vermekte, birbirimizin farklılıklarından güç alarak büyüyen bir uyumla yolumuza devam etmekteyiz.
Sahip olduğumuz mesleki bilgi birikimimiz ve kişisel özelliklerimizle, hizmet verdiğimiz tüm alanlarda başarılı olmamızın altında, bu değerlerin elzem olduğuna olan inancımız yatmaktadır.

Consulta Grup Şirketleri Faaliyetleri
Consulta Grup 33 yıllık mesleki tecrübesi ile ulusal ve uluslararası alanda örgütlenmiş hizmet ağı ile her sektörde faaliyet gösteren müşteri portföyü ile sektöründe öncü kuruluşlardandır.
Başvuru İçin Aranan Özellikler
Tüm departmanlarda Consulta çalışanlarında olması beklenen özellikler şu şekilde sıralanabilir;