Aranan Kelime
Teklif Talebi
INAA Group

Consulta dünyada 48 ülkede örgütlenmiş uluslar arası denetim kuruluşu olan INAA GROUP'un (International Network of Accountants and Auditors) Türkiye'deki tek temsilcisi ve Ortadoğu sorumlusudur. INAA GROUP organizasyonu 48 ülkede 67 firma tarafından temsil edilmektedir ve bu sayı sürekli artmaktadır.

INAA GROUP'un temel felsefesi üyesi olan şirketlerin müşterilerine Bağımsız Denetim, Vergi, Kurumsal Finansman ve Yönetim Danışmanlığı alanlarında küresel bir hizmet sunabilmektedir. Bunu gerçekleştirebilmek için üye firmalar sıkı bir işbirliği içinde çalışmaktadırlar.

Consulta, bünyesinde barındırdığı uluslar arası tecrübeye sahip uzmanları ve tüm dünyaya yayılmış ağa sahip INAA GROUP'un ülke temsilcileri ile birlikte, ilgili ülkenin kanunları çerçevesinde uzmanlık gerektiren mesleki konularda bilgi ve iş gücü paylaşımı ile müşterilerimizin hangi ülkede faaliyet gösterdiklerine bakılmaksızın gittikleri ülkede de kendi vatanlarında aldıkları hizmet kalitesini kendilerine sunmaktadır.

Consulta ve INAA GROUP, farklı ülke ve farklı sektörlerdeki bilgi ve becerilerini uluslar arası iş dünyası kapsamında bir araya getirerek, farklı iş alanlarında müşterilerine hizmet verirken, tüm dünya ekonomi ve finans çevresinde kabul gören mesleki raporları da düzenlemektedir.

Consulta, müşterilerine sunduğu hizmetlerin 'Consulta ve INAA Kalite Standartları'na uygun, sürekli ve tutarlı olarak yüksek düzeyde olmasını sağlamaktadır. Bu ana felsefe Kalite Güvence Sistemimizin uluslar arası standartlarına uygun şekilde yapılmasında ve müşterilerimizin hızla değişen ve gelişen global ekonomiye uyum sağlamasında avantaj sağlamaktadır.

Sertifikalı Yetkilerimiz
Consulta Grup Şirketleri, hizmet alanlarına göre kurumsal yapılanmasını oluşturmuş beş adet kuruluştan oluşmaktadır
INAA'dan Haberler
Haberler