Aranan Kelime
Teklif Talebi
Kariyer Yönetimi
Consulta, bünyesinde çalışan HR direktörleri ve kariyer konusunda uzmanlaşmış bireylerle, çalışanları kariyer gelişimleri ile ilgili periyodik olarak destek vermekte, workshoplar düzenlemektedir.
Consulta Çalışanının Misyon ve Vizyonu

Consulta Çalışanı;

“Doğrular; araştırma, bilimsellik ve deneyim içerir.” görüşünü hayat felsefesi olarak benimseyerek, mesleğine saygının müşterisine ve kendisine duyduğu saygı olduğu bilinciyle CONSULTA çalışanı olmaktan gurur ve onur duyar.

Çalışanın, Consulta Ailesinin Bireyi Olma Süreci

Şirketimizde işe başlayan çalışanlarımız  Consulta Ailesinin Bir Bireyi Olma Eğitimi ile başlayan ve diğer departmanların tanıtılması ile devam eden oryantasyon sürecine dahil edilmektedirler.
 
Programda;

Çalışana şirketin misyon, vizyon, hedefleri, stratejik öncelikleri, değerleri, organizasyon yapısı ve fonksiyonları ile ilgili temel bilgileri sunarak Consulta Grup içerisindeki rolünü anlatmak,
Şirketin organizasyon yapısı, kültürü, ürün ve hizmetlerini anlatmak,
Çalışanı yöneticileri, çalışma arkadaşları ve diğer departmanlar ile tanıştırmak,
Departman iş süreçlerini detaylı olarak tanıtmak,
Şirketin insan kaynakları ve kalite sistemleri ile ilgili yönetmelik ve uygulamaları ile ücretlendirme ve yan menfaatleri hakkında bilgi vermek,
Öğrenme süresini kısaltmak ve çalışanın hedefleri gerçekleştirmesine yardımcı olmak amaçlanmaktadır.

Kariyer Yönetimi
 
Kariyer yönetiminde amacımız çalışanlarımızın üstlendikleri rollerde deneyim, bilgi, becerilerini artırmak, onları doğru şekilde değerlendirmek ve yönlendirmektir. çalışanlarımızın fark yaratan davranışları ve başarılı sonuçları doğrultusunda da terfi, nakil ve görev değişikliği gibi uygulamalar ile çalışanlarımıza farklı kariyer fırsatları sunulmaktadır.
 
Mesleki ve Kişisel Geliştirme Faaliyetleri
 
Şirketimizde Mesleki Gelişim fırsatlarının yanı sıra, Kişisel Gelişimi desteklemek, Grup Calışması Bilincini aşılamak Mesleki beceri ve yetkinliklerini geliştirmek, deneyimlerini paylaşabilecekleri bir ortam oluşturmak, farkındalık ve sinerji yaratmak amacıyla farklı başlıklarda eğitim programları düzenlenmektedir.
 
Mesleki Staj Olanakları ve Mesleki Sertifika Kazanma Oranndaki Başarının Haklı Gururu
 
Şirketlerimizde çalışan meslek adaylarına mesleki staj olanakları sağlanmakta, pratik ve teorinin bilgileri bir denge içinde veren eğitim çalışmalarımız sonucu staj bitirme ve mesleki sertifika kazanma  sınavlarında başarı oranı yüksek bir grup olarak Consulta Grup hem kurumsal hemde çalışan açısından bu başarının haklı gurunu taşımaktadır
 
Performans Yönetim Sistemi
 
Şirketimizin vizyonu, misyonu, değerleri ve stratejik hedefleri doğrultusunda oluşturulan iş hedefleri ve yetkinlikler ile performans odaklı çalışma anlayışını güçlendirmek, çalışanların gelişimlerini sağlamak amacıyla tüm çalışanlarına Performans Yönetim Sistemi uygulanmaktadır.  Performans Yönetim Sistemi ile çalışanları doğru yönlendirerek, sürekli geribildirimde bulunarak kurum hedeflerine ulaşmak amaçlanmaktadır. Yönetici ve çalışanlar arasında yapıcı ve açık ilişkiler kurmak, şirket genelinde sürekli gelişim kültürünü yerleştirmek, çalışanları doğru ve objektif kriterler üzerinden değerlendirmek performans yönetim sistemimizin hedefleri arasında yer almaktadır.
Oryantasyon Süreci

 

Başarılı bir iş yaşamı için, çalışanların motivasyonlarının ve işe bağlılıklarının kurumun gelişimi ve kişinin kariyer yolculuğu için çok önemli olduğunu biliyoruz. Bu nedenle Consulta’da çalışanların iş adaptasyonuna ve işe başlamadan önce iş yeri ve iş arkadaşları ile uyum süreçlerine oldukça önem verilmektedir.

Consulta bünyesinde çalışmaya başlayan yeni ekip arkadaşlarımıza, kurumumuz için çok önemli bir “değer” olduklarını hissetmelerini sağlayacak prensiplerle yaklaşmaktayız.

Bu kapsamda,

Consulta’da yeni işe başlayanlar için oryantasyon sürecinde;

Şirketin bölüm ve çalışanlarının tanıtılması,

Şirket vizyon, misyon ve değerlerinin ifade edilmesine, organizasyon şemalarına,

Kişinin görev ve sorumluluk alanlarının netleştirilmesine ve birlikte çalışacağı ekibe kolay uyum sağlayabilmesine öncelik veriyoruz.

Kariyer Yönetimi

Consulta, bünyesinde çalışan HR direktörleri ve kariyer konusunda uzmanlaşmış bireylerle, çalışanları kariyer gelişimleri ile ilgili periyodik olarak destek vermekte, workshoplar düzenlemektedir.

Yeni bilgilerle tanışmak, mevcut bilgiler ile yeni bilgileri harmanlayarak sürekli artan bir ivme ile çalışanların kariyer süreçlerinin gelişimine destek olmak Consulta’nın en önemli misyonlarındandır.

Kariyer gelişimi esnasında Consulta’nın çalışanlarına sunduğu,  gerek kişisel, gerek teknik eğitimlerle çalışanların ihtiyaç duydukları alanlarda bilgi birikimlerinin artması hedeflenmektedir.  Ayrıca belirli periyotlarla yöneticileri ile birlikte gerçekleştirdikleri kariyer yönetimi çalışmaları ile, mevcut durumları, gelecekte kendilerini görmek istedikleri alan, güçlü yanları ile gelişime açık taraflarını çok daha net bir şekilde görmeleri sağlanarak, çalışanların netleşmiş bir vizyonla çalışma hayatlarını mutlulukla sürdürmelerini arzulanmaktadır.