Aranan Kelime
Teklif Talebi
Müşteri Stratejisi
Müşterilerinizin yaşam boyu değerini göz önünde bulundurarak, karlı müşteri segmentlerinizi belirlemek, onları kazanmak ve elde tutmak müşterilerin satın alma ihtiyaçlarını iyi anlamak ve bu ihtiyaca yönelik faydaları sunmanız ile gerçekleşmektedir.
Pazar Analizi ve Değerlendirme
Stratejik kararlar alırken faaliyet gösterilen veya gösterilecek pazarı doğru değerlendirmiş olmak en önemli ön koşullardan biridir.
Başvuru İçin Aranan Özellikler
Tüm departmanlarda Consulta çalışanlarında olması beklenen özellikler şu şekilde sıralanabilir;
UFRS Raporlaması
Kurumsal Raporlama, finansal ve finansal olmayan bilgilerin birlikte raporlanmasından oluşur. Şirket yöneticileri de işletme için karar verirken, finansal bilgilerin yanı sıra, markanız, pazar payı, müşteri memnuniyeti ve insan sermayesini karar verme aşamasında değerleme ölçüsü olarak ele almaktadırlar.
Kurumsal Performans Yönetimi
Stratejik planlama kapsamında oluşturulan objektiflerin takip edilmesi ve firmanın performansının izlenerek dönemsel olarak raporlanması önem taşımaktadır.
Bütünleşik Müşteri Deneyimi Yönetimi
Günümüz ekonomik koşulları ve perakende sektöründe giderek daha da çetin bir hale gelen rekabet ortamında perakendeciler hayatta kalabilmek adına uygun fiyat ve yenilikçi ürünlerden fazlasına ihtiyaç duymaktalar. Koşullara ayak uydurabilmek için, müşterinin alışveriş deneyimine odaklanmak kaçınılmaz hale gelmekte. Ancak müşterinin alışveriş deneyimini etkin bir şekilde yönetebilmek için, öncelikle “müşteri deneyimi” kavramının tam olarak ne ifade ettiğinin anlaşılması gerekiyor.
Kahve Dükkanlarının Müşteri Profilleri
Müşteri ihtiyaçları, bize müşterinin neden bizi seçtiği ile ilgili asıl ihtiyacımız olan gerçek bilgiyi verir. Aslında müşterilerin hepsi bize aynı motivasyonlar ile gelmezler. Paylaşılan ve farklılaşan beklentilere sahiptirler. Müşterilerin farklılaşan ihtiyaçlarını anlamak amacıyla ihtiyaca göre segmentasyon yapılmaktadır.
Süreç Yönetime Geçiş
Süreç Yönetimi; süreçlerin tasarımı, sürdürülmesi, müşteri ihtiyaçlarının daha iyi karşılanması için sürekli değerlendirme, analiz ve geliştirmeleri kapsayan bir çevrimdir.