Aranan Kelime
Teklif Talebi
Bağımsız Denetim
Bağımsız Denetim, şirketlerin mali tablolarının finansal raporlama standartları doğrultusunda incelenerek işletmenin finansal durumu ve faaliyet sonuçlarını doğru ve gerçek şekilde gösterip göstermediği konusunda denetçi şirket tarafından görüş bildirmesini içerir.
Vergi Denetim ve Danışmanlığı
Vergi denetimi ve danışmanlığı hizmetleri çerçevesinde amacımız müşterilerimizin vergiyi bir işletme maliyeti olarak yönetmesine yardımcı olmaktır
Müşavirlik Hizmetleri (Outsourcing)
Consulta' nın Müşavirlik (Outsourcing) Hizmetlerini sunarken temel yaklaşımı,
Muhasebe Danışmanlığı
Muhasebe Danışmanlığı kapsamında müşterilerimize aşağıda belirtilen konularda destek olmaktayız:
Tam Tasdik (YMM) Hizmeti
Türk Vergi sistemi mükellefin beyan esasına dayalı olması nedeniyle yapılan beyanların defter kayıtlarına uygun olmasını, defter kayıtlarının kanunen şekli ve içerikleri belli belgelere dayanması gerektiğini çatısı altında oluşturulmuş bir sistemdir.
Teşvik, Muafiyet, İstisna Tasdik Hizmeti
Vergi, Teşvik, İstisna , gümrük, dış ticaret mevzuatları teknik ve karmaşık bir yapıya sahiptir. Bu konularda uyuşmazlıkların çözümü ise tam anlamıyla bir uzmanlık işidir.
Turquality Ön İnceleme ve Hazırlık
Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yürütülen devlet destekli teşvik programı olan Turquality Programı kapsamında akredite edilen Consulta Yönetim Danışmanlığı, programa başvurmak isteyen firmalara programın gereksinimlerini karşılamaları konusunda