Aranan Kelime
Teklif Talebi
Başvuru İçin Aranan Özellikler
Tüm departmanlarda Consulta çalışanlarında olması beklenen özellikler şu şekilde sıralanabilir;
Kişisel Gelişim Eğitimleri

Kişisel gelişim eğitimleri, bireyin sahip olduğu nitelikleri, bilgi, beceri ve davranışlarını geliştirmesine yönelik eğitimlerdir.

Bireyin nitelikleri geliştikçe çevresiyle olan iletişimi ve etkileşimi de bu eğitimlerle gelişir. Sürekli öğrenen organizasyonlar iş gücünün en değerli kaynak olduğunu bilmekte ve buna verdiği önemi her geçen gün arttırmaktadır.

Kariyer ile ilgili planlar yapılırken özellikle uzmanlaşmak istenilen alan ile ilgili yenilikleri ve gelişimi sürekli öğrenme ile desteklemek çağımızda kuşku götürmez bir gerçektir.

Kişisel gelişim eğitimleri, personelin konusunda kendisine olan güvenini arttırmakta, bu da kişinin  hem sosyal yaşamda, hem de çalıştığı kurumda daha verimli ve etkili olmasını sağlayarak, iş doyumu ve motivasyonunu da desteklemektedir.

Bu tür eğitimlerin temel amacı, bireylerin ve çalışanların daha mutlu olmasını, analitik ve rasyonel düşünerek daha etkin karar alma becerisi kazanmasını, uzmanlıklarını ve kendilerini sosyo-kültürel yönden de geliştirmelerini sağlamaktır.

Kişisel Gelişim Programı Kapsamında Verilen Örnek Eğitimler:

Stratejik Düşünme, Veri Analizi, NLP, Etkili Yazışma ve Konuşma, İş Yerinde Kişisel Başarı
İnsan İlişkileri ve İletişim Becerilerini Geliştirme, Motivasyon ve Stres Yönetimi, Zaman Yönetimi, Yaratıcılık ve Problem Çözme Becerileri, Duygusal- Bilişsel Zeka, Zihinsel Performans Yönetimi, Etkili Sunum Becerileri