Aranan Kelime
Teklif Talebi
Kurumsal Raporlama
Kurumsal Raporlama, finansal ve finansal olmayan bilgilerin birlikte raporlanmasından oluşur.
İç Denetim
İç denetim bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir.
Muhasebe Denetimi
Consulta; Muhasebe kayıtlarının outsource departmanımız tarafından tutulması, müşavirlik alanında yerli, yabancı şirketlere yönelik muhasebe ve buna bağlı yasal işlemlerin zamanında sunulması alanında hizmet verilmektedir.
Şirket Birleşme ve Satış / Satın Alma Danışmanlığı
Hızla değişen iş dünyasında ve rekabette önde olma yarışı içinde, şirket birleşmeleri ve devralmalar iş hayatının vazgeçilmeyen unsurları arasında yer almaktadır
Teşvik Hizmetleri
Çözüm ortaklarımız ile birlikte şirketlerin yeni yatırımlara başlamadan önce yapacakları yatırımlarla ilgili olarak; Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu istisnası, Katma Değer Vergisi istisnası, Vergi, resim ve harç istisnası, Kredi tahsisi, Arsa tahsisi, Diğer Destekler.
E-Beyanname, E-Bildirge Hizmetleri
Beyanname Kontrol, E-Beyanname, E-Bildirge Hizmetleri Genel Muhasebe hizmetlerini yaptığımız, muhasebesi kendi bünyelerinde tutulan mükelleflerin veya arızi olarak, Muhasebe işlemlerinin kontrol edilmesi, dönem sonu işlemlerinin kontrolü, bu işlemlerinin doğruluğunun kontrolü, bu kontrol sonucu mali mevzuat gereği beyanı zorunlu beyannamelerin (Yıllık Gelir Vergisi, Yıllık Kurumlar Vergisi, Kurumlar veya Gelir Geçici Vergi, Katma Değer Vergisi, Muhtasar, Damga Vergisi Beyannameleri, Aylık SGK Prim ve Hizmet bildirgeleri, Aylık SGK Sosyal Güvenlik Destekleme Prim Bildirgeleri, Aylık İşkur Çizelgeleri ve diğer beyannameler diğer bildirgeler) yasal kayıtlarla karşılaştırılarak hazırlanması,
Servet ve Varlık İncelemesi
Revizyon Hizmetleri işletmelerin her hangi bir vergi incelemesi, sosyal güvenlik kurumu denetlemesi v.b kamu otoriteleri tarafından denetlenmesi durumunda eleştirilecek herhangi bir konunun ortaya çıkmamasını sağlamak adına, işletmenin tüm birimlerini, hem işlemler yapılırken, hem de işlemler yapıldıktan sonra geriden kontrol edip düzelttirerek yapılan bir inceleme teknikleri bütünüdür.
Transfer Fiyatlandırması / Örtülü Sermaye
Transfer fiyatlandırması ilişkili kurumlar tarafından, malların satışı, hizmetlerin sağlanması veya fikri mülkiyetin aktarımı gibi aralarındaki muamelelerle ilgili oluşturulan fiyatlandırma düzenlemeleridir.
Pazar Analizi ve Değerlendirme
Stratejik kararlar alırken faaliyet gösterilen veya gösterilecek pazarı doğru değerlendirmiş olmak en önemli ön koşullardan biridir.
Mali Analiz ve Değerleme
Değerleme hizmetleri genellikle potansiyel şirket alım -satımı ve birleşmeleri ile yasal olarak uzman görüşü istenen durumlarda kullanılmaktadır