Aranan Kelime
Teklif Talebi
Eğitim

İşletmelerin başarısı, etkin finansal yönetim ve kontrol ortamıyla yakından ilişkilidir. Karşılaşılan yoğun rekabet, kanunlar, mevzuat ve hızla değişen iş yaklaşımları, şirketleri kurumsal hedeflerine ulaşmalarında zorlayabilmektedir. Günümüzün hızla değişen dünyasında şirketler, çalışanlarını mesleki eğitimlere göndererek hem çalışanlarına, hem de şirketlerine yatırım yapmaktadırlar.

Consulta Business Training'de eğitimler, genel katılıma açık seminerler ve şirkete özel eğitimler şeklinde organize edilmektedir. Gelişmeleri ve yenilikleri yakından takip edip, işletmeye entegrasyonunu sağlayabilmek için "Consulta Bilgilendirme Seminerleri" de düzenlenmektedir. Daha fazla bilgi edinmek için lütfen eğitim çözümlerimizi inceleyiniz.

Eğitim Hizmeti İçin Başvuru
Mesleğimizi eğitimleri veren şirketimiz Consulta Yönetim Danışmanlık Limited Şirketidir. Sizleri ilgilendiren Mesleki Konularda sizlerden gelecek özel eğitim taleplerine göre özel eğitim programları organize edilerek eğitim hizmeti verilmektedir
Sertifikalı Yetkilerimiz
Consulta Grup Şirketleri, hizmet alanlarına göre kurumsal yapılanmasını oluşturmuş beş adet kuruluştan oluşmaktadır
Eğitim Çözümlerimiz
Sınıf içi eğitimler genel katılıma açık olarak gerçekleştirilir. Konu eğitimlerde, mevcut eğitim ihtiyaçları ve/veya gelecekteki muhtemel kişisel ya da kurumsal ihtiyaçları karşılamak amaçtır.
Liderlik & Genel Yönetim Eğitimleri
Günümüzde yönetimi sadece işletme fonksiyonlarından biri olarak görmek gerçekçi bir yaklaşım değildir.
Performans Yönetimi
Consulta’da İş yerindeki başarının ölçülebilir olması, hem çalışanın hem de kurumun gelişim sürecinin sağlıklı şekilde değerlendirebilmesi açısından Performans Yönetim sistemi uygulanmaktadır.
Operasyonel Gelişim Eğitimleri
Başarılı şirketler müşteri bağlılığını ve çalışan bağlılığını üst düzeyde sağlayabilen, hissedar değerini yükselten, sürdürülebilir ve güçlü finansal yapıya sahip, operasyonel olarak verimli ve etkin çalışabilen ve büyümeyi yönetebilen şirketlerdir.
Mali Yönetim Eğitimleri
İşletmelerin başarısı, etkin finansal yönetim, muhasebe bilgi sistemi ve kontrol ortamıyla yakından ilişkilidir.
Kişisel Gelişim Eğitimleri

Kişisel gelişim eğitimleri, bireyin sahip olduğu nitelikleri, bilgi, beceri ve davranışlarını geliştirmesine yönelik eğitimlerdir.

Bireyin nitelikleri geliştikçe çevresiyle olan iletişimi ve etkileşimi de bu eğitimlerle gelişir. Sürekli öğrenen organizasyonlar iş gücünün en değerli kaynak olduğunu bilmekte ve buna verdiği önemi her geçen gün arttırmaktadır.

Kariyer ile ilgili planlar yapılırken özellikle uzmanlaşmak istenilen alan ile ilgili yenilikleri ve gelişimi sürekli öğrenme ile desteklemek çağımızda kuşku götürmez bir gerçektir.

Kişisel gelişim eğitimleri, personelin konusunda kendisine olan güvenini arttırmakta, bu da kişinin  hem sosyal yaşamda, hem de çalıştığı kurumda daha verimli ve etkili olmasını sağlayarak, iş doyumu ve motivasyonunu da desteklemektedir.

Bu tür eğitimlerin temel amacı, bireylerin ve çalışanların daha mutlu olmasını, analitik ve rasyonel düşünerek daha etkin karar alma becerisi kazanmasını, uzmanlıklarını ve kendilerini sosyo-kültürel yönden de geliştirmelerini sağlamaktır.

Kişisel Gelişim Programı Kapsamında Verilen Örnek Eğitimler:

Stratejik Düşünme, Veri Analizi, NLP, Etkili Yazışma ve Konuşma, İş Yerinde Kişisel Başarı
İnsan İlişkileri ve İletişim Becerilerini Geliştirme, Motivasyon ve Stres Yönetimi, Zaman Yönetimi, Yaratıcılık ve Problem Çözme Becerileri, Duygusal- Bilişsel Zeka, Zihinsel Performans Yönetimi, Etkili Sunum Becerileri