Aranan Kelime
Teklif Talebi
Muhasebe Denetimi
Consulta; Muhasebe kayıtlarının outsource departmanımız tarafından tutulması, müşavirlik alanında yerli, yabancı şirketlere yönelik muhasebe ve buna bağlı yasal işlemlerin zamanında sunulması alanında hizmet verilmektedir.
Muhasebe Denetimi
Muhasebe Denetimi ve Beyanname Kontrolü kapsamında müşterilerimize aşağıda belirtilen konularda destek olmaktayız
Muhasebe Danışmanlığı
Muhasebe Danışmanlığı kapsamında müşterilerimize aşağıda belirtilen konularda destek olmaktayız:
TTK Hazırlık ve Danışmanlığı
Halen yürürlükte olan ve 13 Ocak 2011 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilen, 14 Şubat 2011 tarihli ve 27846 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yürürlük tarihi 1 Temmuz 2012 olarak belirlenen 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu ile ilgili olarak getirilen yeni hükümler çerçevesinde;
Genel Muhasebe Hizmetleri
Genel Muhasebe Hizmetleri kapsamında müşterilerimize aşağıda belirtilen konularda destek olmaktayız
Muhasebe Personel Destek Hizmetleri
Muhasebe Personel Destek Hizmetleri kapsamında müşterilerimize aşağıda belirtilen konularda destek olmaktayız:
Türk Ticaret Kanunu Danışmanlığı
01.07.2012 ve 01.01.2013 tarihlerinde yürürlüğe girmiş olan Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda, kurumsal yönetim ilkeleri benimsenmekte olup, şirketlerde şeffaflığı sağlamak amacıyla, kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme yükümlülüğü devreye girmektedir. Getirilen yeni düzenlemelerle şirket yönetim kurullarına ilave sorumluluklar yüklenilmiştir.
Mali Yönetim Eğitimleri
İşletmelerin başarısı, etkin finansal yönetim, muhasebe bilgi sistemi ve kontrol ortamıyla yakından ilişkilidir.
Yerel Finansal Raporlama Çerçevesi (YFRÇ)
Bilindiği gibi; Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), Türkiye Muhasebe Standartlarının uygulama kapsamını belirleyen 26.08.2014 tarih ve 29100 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 26 sayılı Kurul Kararı ile genel olarak kamu yararını ilgilendiren kuruluşların münferit ve konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında Türkiye Muhasebe Standartları uygulamasını zorunlu kılmış, diğer işletmelerin ise isteğe bağlı olarak TMS uygulamasına izin vermişti.
Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Muhasebecinin Sorumlulukları
Kurumsal sosyal sorumluluk; işletmelerin, gönüllülük esasına dayalı olarak sosyal ve çevresel meselelerini, örgütsel faaliyetleriyle ve sosyal paydaşlarıyla olan etkileşimleriyle bütünleştirebildiği bir kavramdır. Sosyal sorumluluk sahibi olmak sadece resmi beklentileri yerine getirmek değil, gönüllülükten ileriye giderek, insan sermayesine, çevreye ve hissedarlarla ilişkilere daha çok yatırım yapmaktır.