Aranan Kelime
Teklif Talebi
Müşteri Stratejisi
Müşterilerinizin yaşam boyu değerini göz önünde bulundurarak, karlı müşteri segmentlerinizi belirlemek, onları kazanmak ve elde tutmak müşterilerin satın alma ihtiyaçlarını iyi anlamak ve bu ihtiyaca yönelik faydaları sunmanız ile gerçekleşmektedir.
Simülasyonla Marka Stratejisi
Brandsim simülasyon ve veri madenciliği teknolojilerini kullanarak marka ve pazarlama danışmanlığı veren, pazar araştırmasından alınan verilerle analiz ve hedefleme yaparak markalar için doğru stratejiler oluşturan bir danışmanlık firmasıdır.
Turquality Destekleri
Tanıtım, Reklam ve Pazarlama Faaliyetlerinin Desteklenmesi, Yurtdışı Birimlere İlişkin Giderlerin Desteklenmesi, Franchise destekleri, Kurumsal Danışmanlık Destekleri, Lokasyon araştırması, hukuk ve belediye, vb. giderlere ilişkin destekler, Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik alınan sertifikasyonlara ilişkin destekler, Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım ve Marka Tescil Harcamalarının Desteklenmesi, Moda/Endüstriyel Ürün Tasarımcısı ile Aşçı/Şef Giderlerinin Desteklenmesi.
Operasyonel Gelişim Eğitimleri
Başarılı şirketler müşteri bağlılığını ve çalışan bağlılığını üst düzeyde sağlayabilen, hissedar değerini yükselten, sürdürülebilir ve güçlü finansal yapıya sahip, operasyonel olarak verimli ve etkin çalışabilen ve büyümeyi yönetebilen şirketlerdir.
Pazarlamanın Teknoloji ile Arası Neden Kötü?

Aşağıdaki önermelerden katıldıklarınızı işaretleyiniz.

 1. Pazarlama bir bilim değildir. Bir sanattır.
 2. Bilimsel yaklaşımla, gözlem ve deneyle pazarlama yapılamaz.
 3. Pazarlama bir harcama kalemidir, pazarlama yatırımı değil, pazarlama masrafı yapılır
 4. Yaratıcı insanlar teknoloji kullanmazlar, teknoloji ilhamı kaçırır
 5. Pazarlama ile teknoloji buluşamaz, buluşsaydı bizden önceki nesiller kullanırdı (örneğin bizim patron)
 6. Reklamcım bilgisayar kullanmayı biliyor, bende office dosyalarını açabiliyorum, bu kadar teknoloji yeter

Eğer yukarıdakilerin bir tanesine bile katılıyorsanız aşağıdaki paragrafı okuyun: İtiraf etmemiz gereken bir durum var: Pazarlama çok da ciddi bir iş gibi gözükmüyor. Fikrim var iştahı muhasebe ya da depo yönetimi hakkında gösterilmezken iş pazarlamaya gelince herkes uzman kesiliyor. Bu durumun kısmen nedeni pazarlamanın “soft” bir iş olarak görülmesi. Pazarlamanın içinden bilimselliği attığınızda ne kalıyorsa onunla iş yapmaya çalışmak, pazarlamayı herkesin ahkâm kesebileceği bir iş haline getiriyor. Pazarlama bilgisini “kişinin ilhamıyla” tanımlanmak bu işi herkesin yapabileceği hissini uyandırıyor. Hâlbuki pazarlama stratejisi oluşturmak bir bilimdir. Sanat kısmı taktik uygulamada işe yarayabilir. Strateji kısıtlı kaynakları en yüksek etkiyi yapabileceğiniz noktada harcamaktır. Bu kararı alabilmenin “uzman bilgisiyle” bir ilgisi olabilir mi?

Şimdi gelin şu soruların yanıtlarını düşünelim:

 1. Fiyatları indirmeden pazar payımı nasıl arttırabilirim?
 2. 10 katım büyüklüğündeki bir rakiple nasıl başa çıkabilirim?
 3. Rakip karşısında nasıl bir “artı değer” yaratabilirim?
 4. Nasıl başarılı olabilecek ürünler geliştirebilirim?
 5. Pazarda değişen ihtiyaçları ve önem noktalarını nasıl bilebilirim?
 6. Risklerden ve fırsatlardan nasıl haberdar olabilirim?

Bütün bu soruların cevapları aslında daha büyük bir soruya bağlanıyor.

- Daha çok satmayı ve kar marjımı düşürmemeyi nasıl başarabilirim?

Cevap bulmak için aşağıdaki adımları tercih edebilirsiniz:

 1. Gözlem: Pazar ve tüketici verisi edinin
 2. Teori: Veriyi tüketici / müşteri davranışlarını açıklayan bir teoriye dönüştürün
 3. Tahmin: Teoriyi kullanarak “tüketici davranışlarına” ilişkin tahminlerde bulunun
 4. Test: Teorinizi test edin – araştırma / simülasyon / test satışı
 5. Karar: Sonuçlar ışığında teoriyi modifiye edin ya da aynı tutun
 6. Aksiyon: Gerekiyorsa modifiye edilmiş teori ile 3cü adıma geri dönün ya da teoriyi hayata geçirin

 

Örnek vermek gerekirse:

 1. Gözlem: Sağlıklı gıdalara ilgi büyük şehirlerde artıyor. Sağlıkla bağlantılı olarak doğal olmak, katkısız olmak değer kazanıyor.
 2. Teori: Büyük şehirde yaşayanların doğal ürünlerden uzaklaştıkları korkusu var
 3. Tahmin: Şehirlinin doğal ürünlerle buluşmasını sağlamak satın alma kararını etkileyebilir. Bu yolla “şehrin çiftliği” gibi doğal ürünleri çağrıştıran bir marka yaratırsak pazar payı kazanabiliriz.
 4. Test: Doğal ürünler konusunda duyarlı kişilerle konsepti test et. Gerekirse kişilerin verilerinden bir simülasyon kurarak pazardaki toplam talebi hesapla
 5. Karar: Test sonuçlarına göre konsepti iyileştir
 6. Aksiyon: Üretim ve pazarlama planını hazırla ve harekete geç

İkinci yol:

- Sesi en çok çıkan sözünü dinletir

İki yaklaşım arasındaki fark geleneksel pazarlamanın neden teknolojiye uzak durduğunu da açıklıyor.

Pazarlama teknolojileri:

 1. Gözlem yapmak,
 2. Teori geliştirmek,
 3. Tahmin etmek,
 4. Test,
 5. Karar ve
 6. Aksiyon konularında pazarlama yöneticilerine destek veriyor. Teknoloji pazarlama yöneticisini dümenin başına geçiriyor. Teknoloji pazarlama gemisinin kaptanı olmakla, “uzmanlaşmadan fikir üretmek” arasındaki seçim aslında.

Teknoloji desteğinin önemi pazarlama dünyasında giderek artıyor. Şu an Amerika’da sadece pazarlama teknolojilerine odaklı 2000 firma var (http://chiefmartec.com/2015/01/marketing-technology-landscape-supergraphic-2015/) Pazarlama teknolojileri milyar Dolarlık bir pazar olmaya doğru gidiyor. Bu büyüklükte bir hacmin yaratılması iş dünyasında yeni bir neslin yeni iş yapma şekline işaret ediyor. Dünya’da yeni pazarlama yöneticileri teknolojiden korkmuyor, babadan kalma yöntemlerin ötesine geçebiliyor. Peki, Türkiye’de durum ne? Yeni nesil pazarlama yöneticileri ezber bozabiliyorlar mı? Cevabı sizde…

 

Sağlık Hizmetlerinde Sosyal Pazarlama
Toplumsal taleplerin sürekli yaşamsal ortama göre değişmesi, pazarlamada sosyal sorumluluk kavramını doğurmuştur. Sosyal sorumluluk kavramı ise sosyal pazarlama yaklaşımının gündeme gelmesini sağlamıştır.
B2B'de Pazarlamanın Olmazsa Olmazı: "İçerik Pazarlaması"
İçinde bulunduğumuz dijital çağda hedef kitlenin bir şekilde dikkatini çekebilmemiz, bilgimizle güvenini kazanabilmemiz ve markamızı online mecralarda rakiplerimizden ayrıştırabiliyor olmamız pazarlamanın olmazsa olmazı. Bunun en etkili yolunun içerik pazarlaması olduğu gerçeği özellikle yurt dışındaki firmalar tarafından son yıllarda kabul görmeye başlamış, içerik pazarlamasına dair çalışmalarını organize bir şekilde hızlandırmışlardır.
B2B'de Pazarlamanın Olmazsa Olmazı: "İçerik Pazarlaması"
İçinde bulunduğumuz bilgi çağında, var olan bilgi kirliliğini de göz önünde bulundurursak, hedef müşteri kitlesinin dikkatini çekebilmemiz, bilgimizle güvenini kazanmamız ve markamızı online mecralarda rakiplerimizden ayrıştırmamız pazarlamanın olmazsa olmazı. Bunun en etkili yolunun içerik pazarlaması olduğu gerçeği özellikle yurt dışındaki farklı ölçeklerdeki B2B firmalar tarafından son yıllarda kabul görmeye başlamış, firmalar, içerik pazarlamasına dair çalışmalarını hedefli ve organize bir şekilde hızlandırmışlardır. Content Marketing Institute'ün 2015 yılında gerçekleştirdiği bir araştırmaya göre; B2B firmaların %86'sı, yoğun bir şekilde içerik pazarlaması aktivitelerinde bulunduklarını belirtiyorlar. ​
Pazarlama Stratejisi Nedir? Stratejiye Uygun Bir Plan Nasıl Hazırlanır?
Akıllı telefonlarımızın olmadığı, otomobillerimizde GPS sisteminin bulunmadığı zamanlarda aracımızla uzun yola çıktığımızı hayal edelim. Hele ki ilk kez gideceğimiz ve heyecanla varmayı beklediğimiz bir yere doğru yola koyulduysak, elimizdeki boy boy haritaları açar, doğru ve en kestirme yoldan hedefimize ulaşmak için yolculuk planımızı yapardık. Bu amaçla öncelikle ana güzergahımızı belirler, ardından da sapacağımız yan yolları ve dönüşleri kaçırmamak için yoğun çaba sarfederdik. Trafiğin durumu mu? Eğer gitmeyi planladığınız yolda bir tanıdığınız yolculuk etmiyorsa, o yola girmeden onun girmemeniz gereken bir yol olduğunu asla anlayamazdınız!