Aranan Kelime
Teklif Talebi
Tedarik Zinciri Yönetimi
Tedarik zinciri yönetimi ile ilgili operasyonel zorluklar bulunmaktadır ve firmalar tedarik zinciri operasyonlarının etkinliğini ve verimliliğini artırarak karlılıklarını artırmak, müşteri memnuniyetini sürdürebilir kılmak ve marka stratejisinin arkasında durmayı hedeflemektedir.
Performans Yönetimi
Consulta’da İş yerindeki başarının ölçülebilir olması, hem çalışanın hem de kurumun gelişim sürecinin sağlıklı şekilde değerlendirebilmesi açısından Performans Yönetim sistemi uygulanmaktadır.
Kurumsal Performans Yönetimi
Stratejik planlama kapsamında oluşturulan objektiflerin takip edilmesi ve firmanın performansının izlenerek dönemsel olarak raporlanması önem taşımaktadır.
Kişisel Gelişim Eğitimleri

Kişisel gelişim eğitimleri, bireyin sahip olduğu nitelikleri, bilgi, beceri ve davranışlarını geliştirmesine yönelik eğitimlerdir.

Bireyin nitelikleri geliştikçe çevresiyle olan iletişimi ve etkileşimi de bu eğitimlerle gelişir. Sürekli öğrenen organizasyonlar iş gücünün en değerli kaynak olduğunu bilmekte ve buna verdiği önemi her geçen gün arttırmaktadır.

Kariyer ile ilgili planlar yapılırken özellikle uzmanlaşmak istenilen alan ile ilgili yenilikleri ve gelişimi sürekli öğrenme ile desteklemek çağımızda kuşku götürmez bir gerçektir.

Kişisel gelişim eğitimleri, personelin konusunda kendisine olan güvenini arttırmakta, bu da kişinin  hem sosyal yaşamda, hem de çalıştığı kurumda daha verimli ve etkili olmasını sağlayarak, iş doyumu ve motivasyonunu da desteklemektedir.

Bu tür eğitimlerin temel amacı, bireylerin ve çalışanların daha mutlu olmasını, analitik ve rasyonel düşünerek daha etkin karar alma becerisi kazanmasını, uzmanlıklarını ve kendilerini sosyo-kültürel yönden de geliştirmelerini sağlamaktır.

Kişisel Gelişim Programı Kapsamında Verilen Örnek Eğitimler:

Stratejik Düşünme, Veri Analizi, NLP, Etkili Yazışma ve Konuşma, İş Yerinde Kişisel Başarı
İnsan İlişkileri ve İletişim Becerilerini Geliştirme, Motivasyon ve Stres Yönetimi, Zaman Yönetimi, Yaratıcılık ve Problem Çözme Becerileri, Duygusal- Bilişsel Zeka, Zihinsel Performans Yönetimi, Etkili Sunum Becerileri

 

Stratejik Planlama Neden Önemli?
Birçok organizasyon daha yarışın başında hedeflediği büyüme ve karlılığa ulaşamayacak şekilde başarısızlığa uğramaktadır. Unutulmamalıdır ki; mükemmel strateji, ince eleyip sık dokunmadan oluşturulamaz. Sizce Ikea ve Walmart’ın ucuz fiyat politikası, Apple’ın Ipad ile ürün gamını genişletmesi gibi dünyanın en çok bilinen şirketlerinin stratejileri, bir rüya sonucunda mı oluşmaktadır?
Tolga ACARLI Unibusiness'ın Strateji Sorularını Yanıtladı
Küresel anlamda tüm şirketler temelde daha değerli hale gelmeyi hedeflemektedir.Bu amaca ulaşmak için şirketler; büyümeye, Pazar payını artırmaya, karını ve verimliliğini yükseltmeye yönelik stratejiler geliştirmekte ve hayata geçirmektedir.
Çalışan Performansının Kurum Stratejilerine Etkisi
“Stratejilerin Firmanın Yaşamına Uygulanması” isimli yazımda kısaca firmaların kuruluşlarındaki temelleri tanımlayan misyon ve vizyonlara ulaşması için belirledikleri görece olarak uzun ve kısa vadeli stratejilerin günlük yaşamlarını nasıl etkilediğini anlatmıştım.
Board Performans Yönetimi ve İş Zekası Sistemi, Consulta Danışmanlığı ile Türkiye'de!
Performans Yönetimi ve İş Zekası’nın Yeni Dünyası Tek Ürün, Tek Vizyon, Tek Teknoloji BOARD, dünya genelinde 3.000’den fazla müşterisi bulunan, 100’den fazla iş ortağı olan ve 1.000’den fazla eğitimli danışmanı bulunan uluslar arası yazılım şirketidir.
Yeni Nesil Tedarikçi Performans Yönetimi
Günümüz yaşam koşulları altında şirketlerin doğru zamanda doğru ürünü doğru fiyattan tüketiciye sunması için iç operasyonlarınızın mükemmele yakın seviyede çalışması gerekmektedir.