Aranan Kelime
Teklif Talebi
Tüzel ve Gerçek Kişilerde Vergi Planlaması
Vergi kanunlarının detaylı bir biçimde incelenmesi, mevcut vergi sisteminin karmaşık yapısı ve firmaların karlılığını doğrudan ilgilendiriyor olması sebebiyle, son derece önemli bulunmaktadır.
Gerçek Kişilerin Vergilendirilmesinde Danışmanlık Hizmeti
Consulta, gerçek kişilerin gelirlerinin vergilendirilmesinde danışmanlık, Gerçek kişilere yönelik vergi planlaması danışmanlığı, Gelir vergisi beyannamesinin hazırlanması, Gerçek kişilerin iş ve sosyal güvenlik hukuku danışmanlığı alanlarında hizmet vermektedir.
Vergi Planlaması ve Yapılandırması
Vergi planlaması firmanın gerek faaliyet gösterdiği sektörde, gerek sektör gözetmeksizin uyması gereken yasal yükümlülüklerin önceden belirlenmesi, kanunlar çerçevesinde firma bütçesinden gerekli ‘Yasal Yükümlülük‘ karşılıklarının ayrılmasını ifade eder.
Stratejik Planlama Süreci
Stratejik Planlama şirketin uzun vadeli (3 ile 5 yıllık zaman diliminde) nasıl bir şirket olacağını, hangi pazarlarda hangi ürünler ile rekabet edeceğini, ne gibi yatırımlar yapacağını ve kendini nasıl farklılaştıracağını içeren bir plandır
Tedarik Zinciri Yönetimi
Tedarik zinciri yönetimi ile ilgili operasyonel zorluklar bulunmaktadır ve firmalar tedarik zinciri operasyonlarının etkinliğini ve verimliliğini artırarak karlılıklarını artırmak, müşteri memnuniyetini sürdürebilir kılmak ve marka stratejisinin arkasında durmayı hedeflemektedir.
İnsan Kaynakları Yönetimi
Yüksek performans, ancak kurumun tüm kaynaklarının etkin bir şekilde kullanımı ile sağlanabilmektedir
Turquality Programı
Firmaların; Hissedar ve üst yönetimlerinin vizyonlarını geliştiren, Markalaşma ve uluslararası rekabet düzeyini belirleyen, Stratejilerinin oluşturulmasında kullanılmak üzere Pazar istihbaratı sağlayan, Kurumsal strateji ve operasyonel planlarının oluşturulmasını tetikleyen, Değişimi sağlayacak yöneticileri eğiten, Kurumsal yapılanmaya ilişkin tüm süreçler için finansal destek sağlayan, Yeni pazar ve segmentlere girmek için uluslararası bağlantılar kuran, Firmaları uluslararası markalaşma ve yeni pazarlara girme çalışmalarında finansal olarak destekleyen dünyanın en kapsamlı marka destek programıdır.
Kurumsal Performans Yönetimi
Stratejik planlama kapsamında oluşturulan objektiflerin takip edilmesi ve firmanın performansının izlenerek dönemsel olarak raporlanması önem taşımaktadır.
Operasyonel Gelişim Eğitimleri
Başarılı şirketler müşteri bağlılığını ve çalışan bağlılığını üst düzeyde sağlayabilen, hissedar değerini yükselten, sürdürülebilir ve güçlü finansal yapıya sahip, operasyonel olarak verimli ve etkin çalışabilen ve büyümeyi yönetebilen şirketlerdir.
Stratejik Planlama Neden Önemli?
Birçok organizasyon daha yarışın başında hedeflediği büyüme ve karlılığa ulaşamayacak şekilde başarısızlığa uğramaktadır. Unutulmamalıdır ki; mükemmel strateji, ince eleyip sık dokunmadan oluşturulamaz. Sizce Ikea ve Walmart’ın ucuz fiyat politikası, Apple’ın Ipad ile ürün gamını genişletmesi gibi dünyanın en çok bilinen şirketlerinin stratejileri, bir rüya sonucunda mı oluşmaktadır?