Aranan Kelime
Teklif Talebi
İç Denetim
İç denetim bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir.
Denetime Ve Risklere Hazır Mısınız?

DENETİME ve RİSKLERE HAZIR MISIN?

Tıpkı sınava son gece çalışan öğrenciler gibi, kimi işletmeler de denetimlere son anda hazırlanmaya çalışıyor. Bu yaklaşımın en temel nedeni, denetim ve risk yönetiminin, maliyetli ve zaman alıcı bir “yük” gibi görülmesi. Oysa risklerin, denetimlerin ve yasal uyum süreçlerinin sürekli olarak yönetilmesi, işletmelerin kârlılığına doğrudan fayda sağlıyor.

Tıpkı düzenli çalışan bir öğrencinin sınavlarda daha başarılı olması gibi, sürekli Risk Yönetimi ve Uyum (GRC) uygulaması olan bir işletme de denetime ya da yasal değişikliklere her an hazır hale geliyor.

Software AG olarak ARIS Risk Yönetimi ve Uyum Platformu’nu bu amaçla geliştirdik. Bu platform sayesinde risk değerlendirme, sorun tespiti, kontrol yönetimi ve performans takibi gibi konular sorunsuz, hızlı ve etkili bir şekilde yürütülebiliyor. Bu da işletmenizin kâr ve verimlilik hanesine artı puan olarak ekleniyor.
 

GRC süreçlerini daha da proaktif hale getirmek için sunduğumuz “akıllı GRC” (iGRC) çözümü ise otomatik uyarı ve iyileştirme sayesinde, kontrol sorunlarının gerçek zamanlı olarak tanımlanmasını sağlıyor. Böylece süreçler daha da hızlı ve doğru yürütülebiliyor. Risklerden ve denetimlerden bir adım önde olmak için siz de ARIS Risk Yönetimi ve Uyum Platformu ve iGRC uygulamalarından yararlanmak isterseniz, yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. Her türlü sorunuz için lütfen bizimle temasa geçin.

Aris ile Risk ve Uyum Yönetimi

ARIS ile Kurumsal Yönetim, Risk ve Uyum Yönetimi(GRC)  

Büyüyen regülasyon ortamı, iş ve süreçlerin pazardaki ve regülasyonlardaki değişikliklerden direkt etkilenmesi ve daha da karmaşıklaşması, kurumların kontrollü olmaya odaklamıştır. Şirketlerin kontrolde olduklarını destekleyecek süreçler hızlıca tasarlanmakta ve uygulanmaktadır.  Ancak çok fazla kontrole odaklanmak insanları gerçekte odaklanmaları gereken işlerini olumsuz etkiler.  

Software AG’nin ARIS Kurumsal Yönetişim, Risk ve Uyum (Governance, Risk and Compliance-GRC) yönetimi platformu şirketlerin gerçek dijital kurumlara dönüşmesini sağlar. Risklerin azalması sağlanırken şirketin etkin bir şekilde çalışması devam eder.

GRC, iş performansı ile risk & uyum performansı arasındaki dengeyi sağlamakla ilgilidir. Süreç mükemmelliği, kurumsal stratejinin hedeflere ve kritik performans göstergelerine (KPI) dönüştürülürken kurumun bu hedeflerine ulaşmasını engelleyen risklerin aktif olarak yönetilmesi ile sağlanabilir. Yöneticilerin doğru karar alabilmeleri için hem iş performansı hem de risk görünürlüğü açılarına ihtiyaçları vardır.

GRC bir platform olduğu kadar, bir süreçtir de. Maksimum kontrol, açıklık, basitlik ve etkinlik için bütün risk yönetimi ve uyumla ilgili konular entegre merkezi ARIS havuzu içerisinde yürütülür.

 

ARIS GRC’nin faydaları/özellikleri

 • Güven ile uyumun sağlanması
  • Risklerin kabul edilebilirlik seviyelerinin ve kontrollerinin tanımlanması
  • Organizasyonun hedef ve kuralları ile hızalanması
  • İş ve kontrol departmanları arasındaki çatışmanın azalması
 • İş çevikliğinin artırılması
  • Uyuşmazlığın temel nedenleri tanımlanarak daha hızlı aksiyon alma
 • Yeni regulasyonlara daha hızlı adaptasyon
  • Kanunlar ve regülasyonlar kontrol gereksinimlerine ayrılarak daha kolay uygulama.
  • Regulasyon değişimlerine kolay ve hızlı adaptasyon
 • Risklerin tanımlanması ve azalması
  • Risklerin tanımlanmasını ve dokümante edilmesi
  • Risklerin finansal etkilerinin ve olasılıklarının değerlendirilmesi
  • Risklerin minimize edecek ölçümlerin tanımlanmasını
 • Önceden tanımlı skorlar ile anket yönetimi
  • Periyodik ya da tek seferlik anketlerin yapılması(Risklerin  tanımlaması, iş etki analizlerinin yapılması gibi)
 • Risk limitlerinin analizi
  • Tanımlanmış süreç zincirleri boyunca risk olayları simülasyonunun yapılması
  • İş süreçleri, ris ve kontroller arasındaki ilişkinin analiz edilmesi
  • Risk olasılıkları ve zarar dağılımlarını tanımlamak için istatistiksel metodların kullanılması
  • Detaylı olarak risk senaryolarının tanımlanması ve analiz edilmesi
 • Kompleksliğin azalması
  • Bütün düzenleyici taleplerin bir yaklaşıma e iç kontrol sistemine entegre edilmesi
  • Geliştirme başlatmak için iç kontrol sisteminde tanımlanan problemler ve zayıf noktalar için bulguların yaratılması
  • 2 aşamalı bulgu yönetimi iş akışı ile aksiyonların takibi
 • İzleme ve raporlamanın geliştirilmesi
  • Tanımlanmış bütün risk ve uyum alanları için entegre platform kullanılarak GRC süreçlerini izleme
 • Denetimin kolaylaşması
  • Denetimle ilgili görevlerin takvimlendirilmesi ve zaman yönetimi ve raporlama aktivitelerinin desteklenmesi
  • Denetim maliyetinin azalması
  • Süreç dokümanlarının tekrar kullanılabilmesi
 • Kurum politikalarının kurulması
  • Kurum yönetmeliğinin yayınlanması ve ilgili paydaşlardan yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin onayların alınması
 • Gerçek veriyi gerçek zamanda kullanma
  • Operasyonel süreçlerin sürekli olarak izlenmesi ve gerekli durumlarda testlerin, risk değerlendirmelerin veya bulguların tetiklenmesi
  • Reaktif olmak yerine proaktif olma

 

ARIS ile Risk ve Uyum Yönetimi ~ GRC
Büyüyen regülasyon ortamı, iş ve süreçlerin pazar ve regülasyonlardaki değişikliklerden direkt etkilenmesi, daha da karmaşıklaşması, kurumları kontrollü olmaya odaklamıştır. Şirketlerin kontrolde olduklarını destekleyecek süreçler hızlıca tasarlanmakta ve uygulanmaktadır. Ancak çok fazla kontrole odaklanmak insanların gerçekte odaklanmaları gereken işlerini olumsuz etkiler.