Aranan Kelime
Teklif Talebi
Stratejik Planlama Süreci
Stratejik Planlama şirketin uzun vadeli (3 ile 5 yıllık zaman diliminde) nasıl bir şirket olacağını, hangi pazarlarda hangi ürünler ile rekabet edeceğini, ne gibi yatırımlar yapacağını ve kendini nasıl farklılaştıracağını içeren bir plandır
İnsan Kaynakları Yönetimi
Yüksek performans, ancak kurumun tüm kaynaklarının etkin bir şekilde kullanımı ile sağlanabilmektedir
Turquality Programı
Firmaların; Hissedar ve üst yönetimlerinin vizyonlarını geliştiren, Markalaşma ve uluslararası rekabet düzeyini belirleyen, Stratejilerinin oluşturulmasında kullanılmak üzere Pazar istihbaratı sağlayan, Kurumsal strateji ve operasyonel planlarının oluşturulmasını tetikleyen, Değişimi sağlayacak yöneticileri eğiten, Kurumsal yapılanmaya ilişkin tüm süreçler için finansal destek sağlayan, Yeni pazar ve segmentlere girmek için uluslararası bağlantılar kuran, Firmaları uluslararası markalaşma ve yeni pazarlara girme çalışmalarında finansal olarak destekleyen dünyanın en kapsamlı marka destek programıdır.
Kurumsal Performans Yönetimi
Stratejik planlama kapsamında oluşturulan objektiflerin takip edilmesi ve firmanın performansının izlenerek dönemsel olarak raporlanması önem taşımaktadır.
Operasyonel Gelişim Eğitimleri
Başarılı şirketler müşteri bağlılığını ve çalışan bağlılığını üst düzeyde sağlayabilen, hissedar değerini yükselten, sürdürülebilir ve güçlü finansal yapıya sahip, operasyonel olarak verimli ve etkin çalışabilen ve büyümeyi yönetebilen şirketlerdir.
Stratejik Planlama Neden Önemli?
Birçok organizasyon daha yarışın başında hedeflediği büyüme ve karlılığa ulaşamayacak şekilde başarısızlığa uğramaktadır. Unutulmamalıdır ki; mükemmel strateji, ince eleyip sık dokunmadan oluşturulamaz. Sizce Ikea ve Walmart’ın ucuz fiyat politikası, Apple’ın Ipad ile ürün gamını genişletmesi gibi dünyanın en çok bilinen şirketlerinin stratejileri, bir rüya sonucunda mı oluşmaktadır?
Vizyondan Aksiyonlara - Stratejik Planlama Süreci
İyi bir yönetim, gerçeklere dayalı yaklaşım, ileri görüşlü fikirler ve verilen kararları uygulama becerisi gerektirir. Günümüzde rekabet koşulları organizasyonların yönetimlerini, alacakları kararları ve uygulama yöntemlerini sorgulamaya ve geliştirmeye itmektedir. Organizasyonun geleceğine dair öngördüğü bir yol haritası ve uygulamak için bir planı olmalıdır.