Aranan Kelime
Teklif Talebi
Eğitim

İşletmelerin başarısı, etkin finansal yönetim ve kontrol ortamıyla yakından ilişkilidir. Karşılaşılan yoğun rekabet, kanunlar, mevzuat ve hızla değişen iş yaklaşımları, şirketleri kurumsal hedeflerine ulaşmalarında zorlayabilmektedir. Günümüzün hızla değişen dünyasında şirketler, çalışanlarını mesleki eğitimlere göndererek hem çalışanlarına, hem de şirketlerine yatırım yapmaktadırlar.

Consulta Business Training'de eğitimler, genel katılıma açık seminerler ve şirkete özel eğitimler şeklinde organize edilmektedir. Gelişmeleri ve yenilikleri yakından takip edip, işletmeye entegrasyonunu sağlayabilmek için "Consulta Bilgilendirme Seminerleri" de düzenlenmektedir. Daha fazla bilgi edinmek için lütfen eğitim çözümlerimizi inceleyiniz.

Servet ve Varlık İncelemesi
Revizyon Hizmetleri işletmelerin her hangi bir vergi incelemesi, sosyal güvenlik kurumu denetlemesi v.b kamu otoriteleri tarafından denetlenmesi durumunda eleştirilecek herhangi bir konunun ortaya çıkmamasını sağlamak adına, işletmenin tüm birimlerini, hem işlemler yapılırken, hem de işlemler yapıldıktan sonra geriden kontrol edip düzelttirerek yapılan bir inceleme teknikleri bütünüdür.
Sürdürülebilir Kalkınma ve Enerji Verimliliği

 

Eğitim Konularımızdan Bazıları:

Green Economi

Green Business

Green Marketing

Kurumsal Sürdürülebilirlik ve Enerji Kaynak Yönetimi

Konumlandırma ve Yeşil Pazarlama

Yeşil Tedarik Zinciri

Ters(Yeşil) Lojistik

Enerji Verimliliği ve Tasarrufu

Düşük Karbon Yönetimi

Atık Yönetimi

Değerlemede İsim Hakkı
Başta Uluslararası Değerleme Standartları olmak üzere dünyadaki tüm değerleme standartları varlık değerlemesinde 3 çeşit yaklaşımdan bahsetmektedir. Bunlar; maliyet, piyasa ve gelir yaklaşımlarıdır. Bununla beraber, UFRS, TFRS, FASB, ASB gibi muhasebe standartları da bu yöntemlerden direk isim vererek veya bu şekilde sınıflandırarak bahsetmemek ile beraber göstermiş olduğu değerleme yöntemleri bu yaklaşımlardan birine muhakkak uymaktadır.
Sürdürülebilir Büyüme İçin Stratejik Değerleme
Global ticaretin gün geçtikçe entegre hale geldiği günümüzde, sürdürülebilir büyüme stratejileri kapsamında, şirket evlilikleri ve satın alma işlemlerinin iş dünyasının en önemli konu başlıklarından birisi haline geldiğini görüyoruz.
Stratejik Bir Performans Değerlendirme Yöntemi
Küreselleşme süreci ile birlikte değişen ve şiddetlenen rekabet koşulları, işletmelerin başarılı olmaları için etkin bir performans yönetim sistemini gerekli kılmaktadır. Geleneksel performans değerlendirme yöntemlerinde kullanılan finansal göstergeler, işletmelerin mevcut durumlarını geçmiş dönemlerle kıyaslamakta, geleceğe dair bir fikir vermemektedir. Dr. William Edwards Deming' in de belirttiği gibi "Kâra bakarak bir firmayı yönetmek dikiz aynasına bakarak araba kullanmaya benzer. Dikiz aynası nerede olduğunuzu gösterir ancak nereye gittiğinizi göstermez." Bu noktadan hareketle, 1990 yılında Robert S. Kaplan ve David P. Norton araştırmalarında finansal ölçümlerin yanı sıra müşteri tatmini, entelektüel sermaye ve örgütsel gelişim göstergelerinin de dahil edildiği bir performans değerlendirme tekniği olan Kurumsal Karne(Balanced Scorecard) modelini ortaya koymuşlardır.