ABD’nin Türkiye'yi GTS Programından Çıkarması Hangi Ürünleri Etkileyecek
ABD’nin Türkiye'yi GTS Programından Çıkarması Hangi Ürünleri Etkileyecek
2018'in 11 aylık döneminde ABD'nin GTS kapsamında dünyadan yaptığı toplam 20,9 milyar dolarlık ithalatta, 1,74 Milyar USD ve yüzde 8,2'lik payla 5'inci tedarikçi ülke konumunda olan Türkiye’nin, ABD tarafından GTS kapsamından çıkarılmasına ilişkin gözden geçirme süreci geçen Ağustos ayından bu yana devam etmekteydi.

04.03.2019 tarihinde ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'yi gelişmekte olan ülkelere tanınan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Programı'ndan çıkarmak istediğini duyurdu.

ABD’nin söz konusu kararı henüz yürürlüğe girmemiş olmakla birlikte, kararın yürürlüğe girmesi halinde etkilenebilecek ürünlere ilişkin liste ekte yer almaktadır.

Ekli listede 8’li bazda tarife pozisyonlarına, eşya tanımlarına, vergi oranlarına ve GTS statüsüne ilişkin sütunlar yer almaktadır.

GTS statüsüne ilişkin sütunda;

  •   “A” ibaresi:  Türkiye’nin de dahil olduğu gelişmekte olan ülkeler için GTS kapsamında olan ürünleri
  •   “A*” ibaresi ise:  GTS kapsamında olmayan ürünleri

Göstermektedir. 

İhracata konu ürünün tarifesinin karşısında "A" ibaresi varsa, bahse konu ürünler için kararın yürülüğe girmesinden sonra karşılarında yazan oranlarda ilave vergi yükü oluşacağı anlaşılmaktadır. 

8’li bazda ürünlerin GTS kapsamında olup olmadığını gösteren listeye ulaşmak için aşağıdaki link'e tıklayınız.