Uluslararası Kalite Standartları Ve Etik Kodlar Kapsamında Bağımsız Denetimde Türkiye’nin Durumu
Uluslararası Kalite Standartları Ve Etik Kodlar Kapsamında Bağımsız Denetimde Türkiye’nin Durumu
Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü tarafından düzenlenen “Uluslararası Kalite Standartları Ve Etik Kodlar Kapsamında Bağımsız Denetimde Türkiye’nin Durumu” adlı toplantı 01 Aralık 2017 tarihinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İsmail Hakkı İnan Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantıya Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Gençler, çeşitli kurum ve kuruluşlar ile akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Toplantı açılışında konuşan Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Gençler, “Etkinliğin öğrencilerimize bilgi alışverişinde bulunulması hususunda katkı sağlayacağını umarım.” dedi.

Toplantı, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ( KGK) İnceleme Dairesi Başkanı Mehmet Şirin’in konuşması ve sunumuyla devam etmiştir.

Toplantıya davet edilen Bağımsız Denetim Şirketlerinden Consulta Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ‘nin Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Burçkin Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ( KGK) tarafından 4/11/2017 tarihli ve 30230 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ; “Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliği”  hakkında bilgiler verdikten sonra, tebliğ hakkında düşüncelerini katılımcılarla paylaştı.

Prof. Dr. Emre Burçkin “ Bağımsız denetçilerin etik kurallara uygun ve yüksek kalitede bağımsız denetim hizmeti sunabilmesi, mesleki bilgi ve becerilerinin ihtiyaç duyulan seviyede tutulması ve geliştirilmesi açısından “Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliği” nin çok fayda sağlayacağını belirttikten sonra ;

  • İşbaşı eğitimi kapsamındaki her bir denetim için edinilen kredilerin destekleyici konular yerine temel konulardan edinilmiş kredi olarak dikkate alınması,
  • Sürekli eğitim yöntemlerini  iş başı eğitim ve uzaktan eğitim veya yüz yüze eğitim ana bölümleri altında toplayarak, bu iki eğitim yönteminin puanlama sisteminde ana kriter olarak dikkate alınması, bu iki eğitim yönteminde toplanacak kredi notunun 120 krediye erişebilecek şekilde revize edilmesi,
  • İşbaşı eğitimlerin temel mesleki eğitim konuları içerisine dahil edilerek, eğitim/puanlama sisteminin en az üç katından az olmamak üzere revize edilmesi,
  • Temel mesleki konuların içerisine ticaret hukukunun genişletilmesi, vergi hukuku ile ilgili temel konuların ve hesaplama yöntemlerinin de dahil edilmesi, bilgi sistemini esas alan yönetim bilgilendirme sürecinin dahil edilmesi,
  • Bağımsız denetim yönetmeliğinde yapılacak değişikliğin akabinde, denetçi unvanları çeşitlendirilerek (yardımcı denetçi, denetçi, kıdemli denetçi ve sorumlu denetçi) unvan geçişlerinde sınava tabi tutularak sürekli eğitim kredisi elde edilmesi,
  • Denetim kuruluşları tarafından mevcut denetçilerin sürekli eğitim durumlarının takibini sağlamak üzere, kurum tarafından sürekli eğitim sicil takip sisteminin oluşturulması ve mevcut sistemin kamuya açık hale getirilmesi,
  • Sürekli eğitime ilişkin bilgi ve belgelerin EYBİS üzerinden bildirim sürelerinin yıllık bazda yapılması,

Şeklinde düşünce ve önerilerinin olduğunu ifade etti.