Consulta ile Turquality Yolculuğu
Turquality Programı’nda veya Marka Destek programı kapsamında yer almak sadece alınan teşvikler ve finansal destek açısından değil, şirketlerin kurumsal anlamda gelişmeleri, çalışanların buna paralel olarak kendilerini geliştirmeleri, Turquality ve Marka Destek programı kapsamında bulunan network’e dahil edilmeleri açısından da son derece önemlidir.

Turquality Programı’nda veya Marka Destek programı kapsamında yer almak sadece alınan teşvikler ve finansal destek açısından değil, şirketlerin kurumsal anlamda gelişmeleri, çalışanların buna paralel olarak kendilerini geliştirmeleri, Turquality ve Marka Destek programı kapsamında bulunan network’e dahil edilmeleri açısından da son derece önemlidir.  Bu kapsamda Turquality ve Marka Destek programının devamlı bir iyileşme ve gelişim Programı olarak görülmesi ve şirkette Turquality Programı’ndan sorumlu Değişim ve Gelişim liderlerinin yer alması sürecin etkin işlemesi ve başarılı ilerleyebilmesi için önem taşımaktadır. Consulta olarak firmalara Denetime Hazırlık, Stratejik İş Planının Oluşturulması ve Turquality Programı sonrasında Gelişim Yol Haritasındaki projelerin uygulanmasında destek olmaktayız.

Markanın “Turquality Ön İnceleme” çalışması:

Turquality denetimi öncesi ilgili firma yöneticilerine koçluk vermek ve denetime hazır olmalarını sağlamaktır. Müşteri ekibi ile beraber çalışma kapsamının belirlenmesi, tüm çalışma ekibinin Turquality ve Turquality yolculuğunda geçiş aşamaları konusunda bilgilendirilmesi, Firmanın üst yönetimi ile firmanın üst seviyede ulaşmak istediği vizyon ve stratejilerin anlaşılması- Turquality vizyonunun bu stratejiler ile nasıl örtüştüğünün belirlenmesi, Müşteri Organizasyon şemasında yer alan birimler ile toplantı organize edilmesi ve toplantılarda Olgunluk Seviyeleri bazında süreçlerin ve departmanların analiz edilmesi, Firmanın son 4 yıla ilişkin mali tablolarının incelenmesi ve mali tablolar üzerinde yer alan finansal rasyoların analizi yapılarak firmanın operasyonel durumunun ve başarısının anlaşılması, Firmada kullanılan raporların incelenmesi,  Firmanın teknolojik Kurumsal Kaynak Planlaması yazılımının incelenmesi, Departman ve fonksiyon bazında stratejik ve operasyonel iyileştirme önerilerinin belirlenmesi,  Üst yönetimin katılacağı çalıştay ile iyileştirme önerilerinin tartışılması sağlanmaktadır.

Turquality Hazırlık Çalışması:

Stratejik Planlama, Marka Yönetimi & 10.Marka Performansı, Ticaret, Pazarlama ve Müşteri Yönetim, Tedarik Zinciri Yönetimi, Ürün Geliştirme, İnsan Kaynakları Yönetimi, Bilgi Sistemleri Yönetimi, Kurumsal Yönetim, Finansal Performans başlıklarında değerlendirme ve çalışmalar hizmetlerini sunmaktadır.