Gümrük Müşavirliği
Günümüzde gümrük ve dış ticaret işlemleri, çok karmaşık süreçleri içeren, ciddi bir uzmanlığı gerektiren ve oldukça dinamik bir yapısı olması nedeniyle sürekli takibi zorunlu kılan işlemlerdir. O nedenle, gümrük ihtisası ve bu alanda uzmanların yetişmesi kaçınılmaz bir gerçektir.

Özet beyan işlemleri

İthalat işlemleri

İhracat işlemleri

Antrepo işlemleri (Açılış, Kapanış ve takip işlemleri)

Transit işlemleri (TIR Karnesi tescili ve takibi)

Geçici ithalat işlemleri (ATA Karnesi ve diğer geçici ithalatlar)

Serbest bölge işlemleri

Sınır Ticaret Merkezi İşlemleri

Dahilde İşleme, Hariçte işleme ve yatırım teşvik işlemleri

Dış ticaret standardizasyon işlemleri

Teminat işlemleri