Mali Yönetim Eğitimleri
İşletmelerin başarısı, etkin finansal yönetim, muhasebe bilgi sistemi ve kontrol ortamıyla yakından ilişkilidir.

İşletmelerin başarısı, etkin finansal yönetim, muhasebe bilgi sistemi ve kontrol ortamıyla yakından ilişkilidir. Ticarette karşılaşılan yoğun rekabet, değişen kanunlar, mevzuatlar ve hızla gelişen teknolojiyle değişen iş yaklaşımları şirketlerin, en mükemmele ve kurumsal yönetim hedeflerine ulaşma yolunda sürekli öğrenmeye olan ihtiyacını arttırmaktadır. Bu nedenle eğitim, tüm organizasyonlar ve bireylere gerçek bir değer katar.

Sürekli değişen ve gelişen global pazarda, tüm dünyada kabul görmüş muhasebe ve finans uygulama ve eğitim teknikleriyle, müşterilerimizin bu alandaki eğitim ihtiyaçlarını da karşılıyoruz.

Mali Yönetim Programı Kapsamında Verilen Örnek Eğitimler:

Finansal Tabloların Analizi
Finans Matematiği ve Excel
Finansçı Olmayan Yöneticiler için Finans Eğitimi
Bütçe ve Bilanço Yönetimi
Basel II
Temel Muhasebe / Maliyet Muhasebesi
Ekonomik Büyüme ve Gelişme
İşletme Değerlemesi
Vergi
Uygulamalı UFRS
İç Denetim ve İç Kontrol
E-Fatura E-Defter E-Arşiv Uygulamaları