Müşavirlik Hizmetleri (Outsourcing)
Consulta' nın Müşavirlik (Outsourcing) Hizmetlerini sunarken temel yaklaşımı,

 fark gözetmeksizin tüm müşterileri ile işbirliği içinde ve aidiyet duygusu ile onların ihtiyaçlarını göz önünde tutarak, esnek ve uyumlu bir yapı ile ihtiyaçlarını karşılamak ve buna göre hareket ederek hizmet vermektir.

Consulta'nın Müşavirlik (Outsourcing) Hizmetlerini sunarken temel yaklaşımı, fark gözetmeksizin tüm müşterileri ile işbirliği içinde ve aidiyet duygusu ile onların ihtiyaçlarını göz önünde tutarak, esnek ve uyumlu bir yapı ile ihtiyaçlarını karşılamak ve buna göre hareket ederek hizmet vermektir. 

Consulta yönetim destek hizmetlerini fark gözetmeksizin tüm müşterilerine sunmaktadır. Bunu yaparken müşterinin işini kendi işi gibi benimsemektedir.