Müşteri Stratejisi
Müşterilerinizin yaşam boyu değerini göz önünde bulundurarak, karlı müşteri segmentlerinizi belirlemek, onları kazanmak ve elde tutmak müşterilerin satın alma ihtiyaçlarını iyi anlamak ve bu ihtiyaca yönelik faydaları sunmanız ile gerçekleşmektedir.

Müşterilerinizin yaşam boyu değerini göz önünde bulundurarak, karlı müşteri segmentlerinizi belirlemek, onları kazanmak ve elde tutmak müşterilerin satın alma ihtiyaçlarını iyi anlamak ve bu ihtiyaca yönelik faydaları sunmanız ile gerçekleşmektedir. Pazarlama, stratejik ve analitik olarak yapmakta olduğu çalışmalar ile satışa yön sağlayan ve şirketin yönünü belirleyen birimdir. 

Sizlerle birlikte çalışarak müşteri ve kanal stratejilerinizi oluşturmada ve oluşturulan stratejilerin operasyonlara yansıtılmasında çalışmalar gerçekleştirmekteyiz. Odaklandığımız konular:

Müşteril İlişkileri Yönetimi (CRM),
Müşteri Deneyimi Yönetimi,
Pazarlama Etkinliği,
Analitik Pazarlama,
Pazarlama İş Modelinin Oluşturulması,
Pazarlama Süreçlerinin Yapılandırılması alanlarıdır.