Operasyonel Gelişim Eğitimleri
Başarılı şirketler müşteri bağlılığını ve çalışan bağlılığını üst düzeyde sağlayabilen, hissedar değerini yükselten, sürdürülebilir ve güçlü finansal yapıya sahip, operasyonel olarak verimli ve etkin çalışabilen ve büyümeyi yönetebilen şirketlerdir.

Başarılı şirketler müşteri bağlılığını ve çalışan bağlılığını üst düzeyde sağlayabilen, hissedar değerini yükselten, sürdürülebilir ve güçlü finansal yapıya sahip, operasyonel olarak verimli ve etkin çalışabilen ve büyümeyi yönetebilen şirketlerdir.

Şirketler gelişen dünya trendleri ve değişen ihtiyaçları karşısında, rekabet ettikleri pazarda onları ileriye götürecek, vizyon ve hedeflerine ulaştıracak stratejilerin oluşturulmasında, stratejilerin uygulamaya geçirilmesinde ve teknoloji ile desteklenmesinde sürekli olarak iyi uygulamaları takip etmeli ve kendi bünyesi ve sektör dinamikleri doğrultusunda kaynaklarını kullanarak bu uygulamaları hayata geçirmelidirler.

Operasyonel gelişim kapsamında sunulan eğitimlerde şirket içi uygulanabilir çözümleri anlatmakta, çözümlerimizi verilere ve gerçeklere dayanarak sunmakta ve çalışanların konulara ilişkin yetkinliklerini ve yönetsel becerilerini geliştirmekteyiz.

Operasyonel Gelişim Programı kapsamında verilen eğitimlerden örnekler:

Rekabet Stratejileri Oluşturma
Stratejik Planlama
Proje Yönetimi
Tedarik Zinciri Yönetimi
İnsan Kaynakları
Bordro Yönetimi ve Uygulamaları
Simülasyon Yoluyla Marka Yönetimi
Etkin Pazarlama Teknikleri
Sosyal Medya Pazarlama
Mobil İş ve Teknoloji
Satış Becerilerini Geliştirme
Kurumsal Yönetim
Uluslararası Ticaret
Yeni Türk Ticaret Kanunu (Y- TTK)
E-Ticaret Uzmanlık Eğitimi
İhracat Operasyon Yöneticisi Uzmanlık Eğitimi
İthalat Operasyonu Uzmanlık Eğitimi
Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Eğitimi
Lojistik ve Uluslar arası Nakliye Uzmanlığı Eğitimi
UCP 600 Akreditif, Yenilikleri, Uygulaması
Gümrük Müşavir ve Yardımcısı Yetiştirme Eğitimi
Dış Ticaret Operasyon Eleman ve Yönetici Yetiştirme Eğitimi
Dahilde İşleme İzin Belgesi Uygulama Uzmanlık Eğitimi
Incoterns 2010 Teslim Şekilleri