Oryantasyon Süreci

 

Başarılı bir iş yaşamı için, çalışanların motivasyonlarının ve işe bağlılıklarının kurumun gelişimi ve kişinin kariyer yolculuğu için çok önemli olduğunu biliyoruz. Bu nedenle Consulta’da çalışanların iş adaptasyonuna ve işe başlamadan önce iş yeri ve iş arkadaşları ile uyum süreçlerine oldukça önem verilmektedir.

Consulta bünyesinde çalışmaya başlayan yeni ekip arkadaşlarımıza, kurumumuz için çok önemli bir “değer” olduklarını hissetmelerini sağlayacak prensiplerle yaklaşmaktayız.

Bu kapsamda,

Consulta’da yeni işe başlayanlar için oryantasyon sürecinde;

Şirketin bölüm ve çalışanlarının tanıtılması,

Şirket vizyon, misyon ve değerlerinin ifade edilmesine, organizasyon şemalarına,

Kişinin görev ve sorumluluk alanlarının netleştirilmesine ve birlikte çalışacağı ekibe kolay uyum sağlayabilmesine öncelik veriyoruz.

Kariyer Yönetimi

Consulta, bünyesinde çalışan HR direktörleri ve kariyer konusunda uzmanlaşmış bireylerle, çalışanları kariyer gelişimleri ile ilgili periyodik olarak destek vermekte, workshoplar düzenlemektedir.

Yeni bilgilerle tanışmak, mevcut bilgiler ile yeni bilgileri harmanlayarak sürekli artan bir ivme ile çalışanların kariyer süreçlerinin gelişimine destek olmak Consulta’nın en önemli misyonlarındandır.

Kariyer gelişimi esnasında Consulta’nın çalışanlarına sunduğu,  gerek kişisel, gerek teknik eğitimlerle çalışanların ihtiyaç duydukları alanlarda bilgi birikimlerinin artması hedeflenmektedir.  Ayrıca belirli periyotlarla yöneticileri ile birlikte gerçekleştirdikleri kariyer yönetimi çalışmaları ile, mevcut durumları, gelecekte kendilerini görmek istedikleri alan, güçlü yanları ile gelişime açık taraflarını çok daha net bir şekilde görmeleri sağlanarak, çalışanların netleşmiş bir vizyonla çalışma hayatlarını mutlulukla sürdürmelerini arzulanmaktadır.