Şirket Alış ve Satış Danışmanlığı
Şirket birleşmeleri ve devralmaları iş hayatının vazgeçilmeyen unsurları arasında yer almaktadır

Şirket birleşmeleri ve devralmaları iş hayatının vazgeçilmeyen unsurları arasında yer almaktadır. Bu durum karşısında şirketlerin Pazar paylarını ve kârlılıklarını korumaları her geçen gün daha da zorlaşmaya başlamış ve bunun sonucunda şirketler arasında iş birlikleri veya birleşmeler kaçınılmaz hale gelmiştir. Değer, sinerji ve verimlilik artışının sağlanması, pazar payının, pazardaki etkinliğin ve gücün arttırılarak devamlılığı, yönetimin iyileştirilmesi ve gizli kalmış değerlerin ortaya çıkarılabilmesi, tüm bunların sonucu olarak da rekabet avantajının elde edilmesi amacıyla gerçekleştirilen iş birlikleri ve birleşmeler, getirecekleri avantajların yanında bazı riskleri de beraberinde getirmektedir.

Mevcut bu risklerin minimize edilebilmesi için ise şirketlerin bu operasyonların her aşamasında yol gösterici, güvenilir ve tarafsız bilgi birikimi ve tecrübesi yüksek, gerekli alt yapıya ve bilgi kaynaklarına sahip bir danışmanlık şirketlerine ihtiyaçları kaçınılmazdır. Şirket devir ve birleşmeleri geniş deneyim ve bilgi birikimi finansman, muhasebe, vergi, pazarlama, operasyon ve yapılandırma alanlarında derin uzmanlık isteyen çok yönlü bir çalışma gerektirmektedir. Global Çözümler, şirketlerin ortaklık yapılarının değişmesine yol açan alım-satım işlemlerine öncülük yapması amacıyla kurulmuş olan ve uzman profesyonellerden oluşan bir grupla çözüm ortağı olan kurumsal müşterilerine, finansal yatırımcılara ve borç sağlayan kurumlara, halka açık olan veya olmayan bütün müşterilerimize alım-satım işlemlerinin her safhasında destek olur. Bu destek, doğru ortağın bulunmasından, alım-satım işlemlerinin yapılandırılmasına, hatta işlemin gerçekleştirilebilmesi için gerekli finansmanın sağlanmasına kadar uzanan süreç içinde verilir. Şirketimizin çözüm ortakları dünyadaki bütün benzer danışmanlık şirketlerinden daha fazla sayıda birleşme ve devralma projesinde yer almıştır. Şirketimiz aşağıdaki alanlarda finansal danışmanlık hizmetleri sunmaktadır: 

Özelleştirme öncesi ve sonrası danışmanlık ve destek hizmetleri şu şekildedir:  Birleşmeler ve şirket alımlarında aracılık ve danışmanlık hizmetleri, Şirket değerlendirmeleri, Strateji analizi ve organizasyon yapılandırması, Şirket birleşmeleri ve satın alımlarda destek hizmetleri ve danışmanlık, Joint venture ve stratejik ortaklıklarda destek hizmetleri ve danışmanlık, Teklif hazırlama ve pazarlık sürecinde destek hizmetleri ve danışmanlık.