Sözleşme Danışmanlığı
Sözleşme taslağı hazırlamak, düzenlemek, tadil etmek, gözden geçirmek Sözleşme müzakeresi ve sözleşmenin son olarak akdedilmesi konusunda yasal araştıma ve danışmanlık Sözleşmenin yasal çerçevesinin hazırlanması Sözleşmenin mevzuat ve şirket politikasına uyum ve riskleri konusunda araştırma ve danışmanlık Sözleşme ihtilafı ve feshi konusunda yasal danışmanlık
SÖZLEŞME DANIŞMANLIĞI, YÖNETİMİ VE MÜZAKERESİ KONUSUNDAKİ HİZMETLERİMİZ

Sözleşme taslağı hazırlamak,  düzenlemek, tadil etmek, gözden geçirmek
Sözleşme müzakeresi ve sözleşmenin son olarak akdedilmesi konusunda yasal araştıma ve danışmanlık
Sözleşmenin yasal çerçevesinin hazırlanması
Sözleşmenin mevzuat ve şirket politikasına uyum ve riskleri konusunda araştırma ve danışmanlık
Sözleşme ihtilafı ve feshi konusunda yasal danışmanlık
Muhtelif sözleşme hazırlığı,niyet mektubu, sözleşme görüşmeleri,  sözleşmenin imzalanması, mutabakat belgesi, ön anlaşma konularında yasal araştırma ve danışmanlık
Sözleşmeden doğan anlaşmazlıkların, iradi uzlaşma yoluyla çözümlenmesi (çözüm kararı ilam niteliğinde sayılır)
Sözleşme ihtilaflarından doğan davaların takibi
Sözleşme ihtilaflarının Tahkim ve ADR yoluyla çözümü konusunda danışmanlık