Sürdürülebilir Kalkınma ve Enerji Verimliliği

 

Eğitim Konularımızdan Bazıları:

Green Economi

Green Business

Green Marketing

Kurumsal Sürdürülebilirlik ve Enerji Kaynak Yönetimi

Konumlandırma ve Yeşil Pazarlama

Yeşil Tedarik Zinciri

Ters(Yeşil) Lojistik

Enerji Verimliliği ve Tasarrufu

Düşük Karbon Yönetimi

Atık Yönetimi