Tedarik Zinciri Yönetimi
Tedarik zinciri yönetimi ile ilgili operasyonel zorluklar bulunmaktadır ve firmalar tedarik zinciri operasyonlarının etkinliğini ve verimliliğini artırarak karlılıklarını artırmak, müşteri memnuniyetini sürdürebilir kılmak ve marka stratejisinin arkasında durmayı hedeflemektedir.

Tedarik zinciri yönetimi ile ilgili operasyonel zorluklar bulunmaktadır ve firmalar tedarik zinciri operasyonlarının etkinliğini ve verimliliğini artırarak karlılıklarını artırmak, müşteri memnuniyetini sürdürebilir kılmak ve marka stratejisinin arkasında durmayı hedeflemektedir.

Sizlerle birlikte çalışarak tedarik zincirinin karmaşık yapısını parçalara bölmekte ve tedarik zincirini oluşturan her bir parçada performansı iyileştirecek şekilde strateji, süreç çalışması, teknoloji ve insan kaynaklarını içeren geniş bir perspektifte bakarak iyileştirmeler gerçekleştirmekteyiz. Odaklandığımız konular:

Tedarik Zinciri Stratejisi,
Tedarik Zinciri Operasyon Modeli,
Satış ve Operasyon Planlaması,
Tedarik Zinciri Planlaması,
Tedarik Zinciri Performans Yönetimi,
Tedarik Zinciri Organizasyon Modeli,
Stratejik Satın Alma,
Tedarikçi İlişkileri Yönetimi'dir.