Ticaret Sicil İşlemleri
Ticaret Sicil İşlemleri kapsamında müşterilerimize aşağıda belirtilen konularda destek olmaktayız
Ticaret Sicil İşlemleri kapsamında müşterilerimize aşağıda belirtilen konularda destek olmaktayız
  • TTK gereği şirket kurmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler için şirket Kuruluş İşlemleri yapılması,
  • Adres Değişikliği yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin adres
  • Anonim şirketlerin Olağan veya Olağanüstü Genel Kurullarının yapılması
  • Anonim Şirketlerin Hisse Senedi Oluşturulması
  • Şirketlerin Hisse Devir işlemlerinin yapılması,
  • Şirketlerin Sermaye Artırım ve sermaye azatlım işlemleri,
  • Şirketlerin Ana Sözleşme Değişiklikleri