Tolga ACARLI Unibusiness'ın Strateji Sorularını Yanıtladı
Küresel anlamda tüm şirketler temelde daha değerli hale gelmeyi hedeflemektedir.Bu amaca ulaşmak için şirketler; büyümeye, Pazar payını artırmaya, karını ve verimliliğini yükseltmeye yönelik stratejiler geliştirmekte ve hayata geçirmektedir.

Stratejileri hayata geçirirken geliştirilmiş olan stratejinin aksiyonlarının takip edilmesi ve belli dönemlerde başarısının ölçülmesi gerekmektedir. Bunun için bir şirket vizyon, misyon ve amaçlarına uygun olarak Kurumsal Performans Ölçütlerini (KPI) belirlemeli ve belirlenen KPI’ları dönemsel olarak takip etmelidir. 

Genel olarak bir stratejiyi hayata geçirmek, operasyonda bir sürecin iyileştirilmesini tetikleyebilir. Örnek olarak bir üretim şirketinin karlılığını ölçmek için ürettiği ürünleri müşterilerine zamanında, eksiksiz ve istenen kalitede teslim etmesi oldukça önemli bir göstergedir ve takip edilmelidir. 

Belirlenen bu göstergeyi iyileştirmek için öncelikli olarak uçtan uca siparişin alınmasından, sevkiyata kadar geçen süreci analiz etmek gerekir. Süreci analiz etmek ve iyileştirmek için izlenecek yolda; sürecin mevcut durumunu tanımlamak ve modellemek, süreç sahipleri ile görüşmeler yaparak süreçlerdeki sıkıntıları ve iyileştirme önerilerini belirlemek, dünyada benzer veya farklı sektörlerdeki yaklaşımları inceleyerek karşılaştırma yapmak, müşteri beklentilerini anlamak, süreç üzerinde kritik noktalarda veri ölçümleri yapmak ve bunun sonucunda da stratejiler doğrultusunda istenen durumu modellemek gerekir. Şirketlerde süreç bazlı performans yönetimi, organizasyonel olarak farklı birimlerde çalışan ekiplerin ortak bakış açısı ile ölçülmesini sağlamaktadır.

Yukarıdaki örnekten gidecek olursak; bir ürünü zamanında teslim edebilmek için satışın zamanında siparişe dönmesi, planlamanın teslimat tarihini doğru vermesi, satın almanın buna bağlı olarak hammaddesini depoya istenen kalitede ve zamanda getirmesi, deponun zamanında lojistik bağlantılarını yaparak ürünü sevk etmesi ve finansın  zamanında ödemesini yapmasını gerektirir. Şirket tek bir gösterge ile birden fazla operasyonel birimin performansını ölçebilir. Süreçlerini uçtan uca yöneten şirketlerde, yani süreç yönetimi yapısını benimsemiş olan organizasyonel yapılarda, şirket içi koordinasyonun ve iletişimin daha güçlü olduğunu görüyoruz. Ortak hedefleri paylaşan iş birimleri müşteri beklentilerini karşılamak amacı ile birlikte çalışmakta ve bu da iş sonuçlarına yansımaktadır. Bu tür şirketlerde, çalışan memnuniyetinin de müşteri memnuniyetinin de daha yüksek olduğunu gözlemliyoruz. Beklentisi karşılanan müşteri de sadık hale geliyor. Şirkette çalışan herkes sürekli olarak süreç iyileştirmeyi ve süreçlerde inovasyonu görev edinmeli. Süreçler mutlaka zaman ilerledikçe değişmeli, iyileşmeli ve gelişen müşteri beklentilerine ve teknolojiye ayak uydurmalıdır. Şirket içinde süreç performans yönetimini hedefliyorsak, çalışanların bu iş yaklaşımına yüksek seviyede katkı göstermeleri üst yönetim tarafından desteklenmeli ve ödüllendirilmelidir.

Süreç performans yönetimine ilişkin stratejilerin uygulanabilmesi için ana kriterler:

  • Üst yönetimin süreç yönetim felsefesini şirket içinde benimsemiş olması ve yöneticilere bu konuda hedef vermesi,
  • Şirket hedefleri ile birim hedeflerinin ve birimler arası hedeflerin de ilişkisinin kurulmuş olması.
  • Süreçlerin açık ve anlaşılır şekilde modellenmiş olması ve modellenen süreçler üzerinde birim hedefleri ile ilişkili süreç performans göstergelerinin tanımlanmış olması,
  • Süreç performansını takip edecek ve raporlayacak organizasyonel yapının oluşmuş olması,
  • Süreç performansını izlemeye yarayacak teknolojik altyapının kurulmuş ve şirketin kurumsal kaynak veya diğer yazılımlarıyla entegre bir şekilde, gerçek zamanlı performans görüntülenmesine imkan sağlaması.