TTK Hazırlık ve Danışmanlığı
Halen yürürlükte olan ve 13 Ocak 2011 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilen, 14 Şubat 2011 tarihli ve 27846 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yürürlük tarihi 1 Temmuz 2012 olarak belirlenen 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu ile ilgili olarak getirilen yeni hükümler çerçevesinde;

Halen yürürlükte olan ve 13 Ocak 2011 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilen, 14 Şubat 2011 tarihli ve 27846 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yürürlük tarihi 1 Temmuz 2012 olarak belirlenen 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu ile ilgili olarak getirilen yeni hükümler çerçevesinde;

Şirketler Hukuku; Muhasebe ve Ticari Defterler, Kurumsal Yönetim Konularında, Anonim Şirketler; Anonim Şirket Ortaklıkları, Anonim Şirket Kuruluşları, Anonim Ortaklığın Organları, Genel Kurul Toplantıları, Denetçilik (Murakıplık) , Anonim Şirketlerde Yapısal Dönüşümler, Birleşme, Bölünme, Nev’i Değişikliği, Sermaye Değişiklikleri konularında, Limited Şirketler; Kuruluş, Ortaklar Kurulu Kararlarının Alınması ve Geçerliliğine ilişkin düzenlemeler, Finansal Tablolar, Denetim, Limited Şirketlerin sona ermesine ilişkin konularda, yapılan yeni düzenlemeler, değişiklikler ve buna uyum hakkındaki danışmanlık hizmetini kapsamaktadır.