Turquality Başvuru Süreci
Turquality Programı kapsamında akredite olan Consulta Yönetim Danışmanlığı, programa başvurmak isteyen firmalara programın gereksinimlerini karşılamaları konusunda ve kurumsal gelişimlerini destekleyecek alanlarda hizmet vermektedir.

Turquality Programı kapsamında akredite olan Consulta Yönetim Danışmanlığı, programa başvurmak isteyen firmalara programın gereksinimlerini karşılamaları konusunda ve kurumsal gelişimlerini destekleyecek alanlarda hizmet vermektedir.

TURQUALITY® Başvurusu Ön Koşulu
 
Müracaat edecek olan markanın Türkiye’de tescilinin yapılmış olması ve Yurtdışında ibraz edeceği iş planında da, belirtilecek hedef pazarlarının en az birinde, aynı markanın tescil edilmiş olması gerekmektedir.
 
Turquality ve Marka Programı Başvuru Süreci
 
Söz konusu markanın başvuru için ön koşulları sağlayıp sağlamadığı kontrol edilir ve başvuru ön koşullarını sağlayan firma, “Ön Değerlendirme Seti” doldurma aşamasına geçer. Ön değerlendirmede firmanın almış olduğu puan başvuru için yeterliyse, gerekli belgeler ile Turquality sekreteryasına hem otomasyon üzerinden, hem de evrak asılları ile başvuru yapılır. Ardından Ön İnceleme süreci başlatılır. Ön inceleme sonucunda, firmanın kriterleri uygunsa, firma, yönetim danışmanlığı alacağı firmaya aday değerlendirme çalışması için gerekli ücreti öder. Seçilen Yönetim Danışmanlığı firması “Turquality Aday Değerlendirme” çalışmasına başlar. “Değerlendirme Raporu” Yönetim Danışmanlığı firması tarafından hazırlanır. Firmanın Turquality ve Marka programlarından hangisine uygun olduğuna karar verilir ve marka, ilgili programa dahil edilir. Programa dahil olan marka tarafından “Stratejik İş Planı” hazırlanır ve bu plan T.C. Ekonomi Bakanlığı’na sunulur. T.C. Ekonomi Bakanlığının Stratejik İş Planını onaylamasının ardından, firma 2006/4 sayılı Tebliğ’de yer alan desteklerden yararlanmaya başlayabilmektedir. Tüm bu aşamaların tamamlanmasının ardından Yönetim Danışmanlığı firması, firmada “Detaylı Analiz Çalışmasını” başlatmaktadır. Analiz Çalışması sonucunda, firmanın 5 yıllık TURQUALITY destek süresi boyunca, stratejik hedefleri doğrultusunda hangi projeleri gerçekleştirmesi gerektiğini içeren bir “Stratejik Yol Haritası” oluşturulup firmaya verilmektedir.