Turquality Destekleri
Tanıtım, Reklam ve Pazarlama Faaliyetlerinin Desteklenmesi, Yurtdışı Birimlere İlişkin Giderlerin Desteklenmesi, Franchise destekleri, Kurumsal Danışmanlık Destekleri, Lokasyon araştırması, hukuk ve belediye, vb. giderlere ilişkin destekler, Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik alınan sertifikasyonlara ilişkin destekler, Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım ve Marka Tescil Harcamalarının Desteklenmesi, Moda/Endüstriyel Ürün Tasarımcısı ile Aşçı/Şef Giderlerinin Desteklenmesi.

Tanıtım, Reklam ve Pazarlama Faaliyetlerinin Desteklenmesi, Yurtdışı Birimlere İlişkin Giderlerin Desteklenmesi, Franchise destekleri, Kurumsal Danışmanlık Destekleri, Lokasyon araştırması, hukuk ve belediye, vb. giderlere ilişkin destekler, Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik alınan sertifikasyonlara ilişkin destekler, Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım ve Marka Tescil Harcamalarının Desteklenmesi, Moda/Endüstriyel Ürün Tasarımcısı ile Aşçı/Şef Giderlerinin Desteklenmesi.

Şirketlerin hedef pazarlarında, destek kapsamına alınan marka/markaları ile ilgili olarak Tebliğ’de sayılan hususlara ek olarak gerçekleştireceği;
 
Pazar araştırması (segmentasyon, rekabet, imaj, algı, gizli müşteri, müşteri memnuniyeti, lokasyon, dağıtım kanalı, iletişim fiyat, vb. araştırmalar), Seminer, konferans, defile, vb.,
Her türlü reklam panoları ve duvar reklamları, Periyodik mağaza dergilerinde yer alma Yabancı dilde hazırlanmış firma katalogları ile her türlü basılı iletişim malzemesi, Üretilen kataloglarla ilgili (tercüme bedeli hariç) her türlü giderler (yurtdışı edildiği takdirde desteklenir.), Sponsorluk, Marka-promosyon ajansı, Zincir marketlerin raflarına girebilmek için bir defaya mahsus ödenen listeleme bedeli, Elektronik ortamda tanıtım sitelerine verilen reklam, Ürünlerin satışa sunulduğu ve üzerinde, destek kapsamındaki markanın logosunun yer aldığı stand, soğutucu, vb. E-ticaret sitelerine üyelik giderleri, Internet sitesi tasarımı, Fuar katılımı, Basın-halkla ilişkiler, Doğrudan pazarlama (direct mailing), Çağrı merkezi hizmeti satın alınması, vb. Şirketlerin yurtdışında düzenlenen uluslararası nitelikteki fuarlara katılmaları halinde, fuardan önce ve/veya fuar esnasında gerçekleştirecekleri defile, kokteyl, show, multivizyon gösterisi, reklam panoları, dergi, gazete, TV, radyo ilanları ile fuar katılımına ilişkin stand dekorasyonu, nakliye ve fuar katılım bedeli gibi tüm reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamaları da destekler kapsamındadır.
 
Gelişim Yol Haritası

Şirketlerin yukarda belirtilen faaliyetlerinde desteklerden yararlanabilmesi için; kapsamdaki markalarına ve ilgili destek dönemine ilişkin olarak, Bakanlık tarafından yetkilendirilen danışmanlık şirketlerince gerçekleştirilecek Gelişim Yol Haritası çalışmasını yaptırmaları zorunludur. Çalışmayı yapacak olan TURQUALITY Programı Yönetim Danışmanlığı Firmasını şirket kendisi seçer. Ancak, bir şirketin Ön İnceleme Çalışmasını yapan firma aynı şirketin Gelişim Yol Haritası Çalışmasını yapamaz. Bir şirketin destek kapsamına alınan her markası için Gelişim Yol Haritası Çalışması yaptırılması zorunludur. Ayrıca, ikinci beş yıl destek dönemi için de Gelişim Yol Haritası Çalışması yapılması gerekmektedir. Şirketlerin Gelişim Yol Haritası çalışması için yaptığı harcamalar, ilgili destek dönemi için en fazla 200.000 ABD Doları ve %75 oranında desteklenir.