Turquality Ön İnceleme ve Hazırlık
Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yürütülen devlet destekli teşvik programı olan Turquality Programı kapsamında akredite edilen Consulta Yönetim Danışmanlığı, programa başvurmak isteyen firmalara programın gereksinimlerini karşılamaları konusunda

Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yürütülen devlet destekli teşvik programı olan Turquality Programı kapsamında akredite edilen Consulta Yönetim Danışmanlığı, programa başvurmak isteyen firmalara programın gereksinimlerini karşılamaları konusunda ve kurumsal gelişmelerini destekleyecek alanlarda destek vermektedir. Consulta, bu kapsamda firmaları Turquality bakış açısı ile incelemekte ve Turquality Programı’na başvuru ve inceleme sürecinde firmalara destek olmaktadır.

Turquality Programı’nda veya Marka Destek programı kapsamında yer almak sadece alınan teşvikler ve finansal destek açısından değil, şirketlerin kurumsal anlamda gelişmeleri, çalışanların buna paralel olarak kendilerini geliştirmeleri, Turquality ve Marka Destek programı kapsamında bulunan network’e dahil edilmeleri açısından da son derece önemlidir.  Bu kapsamda Turquality ve Marka Destek programının devamlı bir iyileşme ve gelişim Programı olarak görülmesi ve şirkette Turquality Programı’ndan sorumlu Değişim ve Gelişim liderlerinin yer alması sürecin etkin işlemesi ve başarılı ilerleyebilmesi için önem taşımaktadır.

Consulta olarak firmalara Denetime Hazırlık, Stratejik İş Planının Oluşturulması ve Turquality Programı sonrasında Gelişim Yol Haritasındaki projelerin uygulanmasında destek olmaktayız.